Variety Update :

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ หนุน 3 องค์กรอนุรักษ์เรียกร้องรัฐบาลทั่วโลกปิดตลาดค้าสัตว์ป่า
ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ หนุน 3 องค์กรอนุรักษ์เรียกร้องรัฐบาลทั่วโลกปิดตลาดค้าสัตว์ป่า

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง โพสต์โซเชียล มีเดียชวนทุกคนลงชื่อสนับสนุนการยุติการค้าสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์บกประเภทนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดโรคสัตว์สู่คน โดยลีโอนาร์โดชวนทุกคน และองค์กรที่สนใจลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลทั่วโลกเอาจริงเอาจังกับการปิดตลาดค้าสัตว์ป่าเพื่อการบริโภคผ่านโครงการรณรงค์ #EndTheTrade ที่ www.endthetrade.com   #EndTheTrade คือโครงการที่เกิดจากความร่วมมือล่าสุดของ 3 องค์กรอนุรักษ์ ได้แก่ องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) องค์กรโกลบอล ไวล์ดไลฟ คอนเซอร์เวชั่น (Global Wildife Conservation) และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society)  
‘เราต้องร่วมกันแสดงให้รัฐบาลทั่วโลกเห็นว่า เสียงของทุกคนมีความหมาย และนี่จะเป็นการแสดงออกครั้งสำคัญของประชาคมโลก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคสัตว์สู่คนไม่ให้เกิดขึ้นอีก’ ดิคาปริโอ โพสต์ทางเฟซบุ้ค และอินสตาแกรมส่วนตัว

โครงการ #EndTheTrade มีเป้าหมายหลักรณรงค์เพื่อยุติการค้าและบริโภคสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์บกประเภทนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์สู่คน  ซึ่งเป็นที่มาของโรคติดต่อในคนหลายโรคตั้งแต่อดีตมาจนถึงโควิด-19 ที่คร่าชีวิตคนทั้งโลกแล้วมากกว่า 170,000 คน ทั้ง 3 องค์กรจะทำงานร่วมกันทั้งในด้านการลดความต้องการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า สนับสนุนการปิดแหล่งค้า และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเอาจริงเอาจังกับการยุติการค้าสัตว์ป่า โดยมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้


มีนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อยุติการค้าและแหล่งที่เป็นตลาดค้าสัตว์ป่าบก โดยเฉพาะเพื่อการบริโภค ให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย จัดหามาตรการตามหลักจริยธรรมสำหรับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดค้าสัตว์ป่าตลอดห่วงโซ่การค้า
 “การระดมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดอย่าง COVID-19 อีกในอนาคต เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ หากเราเป็นห่วงสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง เราจำเป็นต้องใส่ใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์ป่าด้วย ในประเทศไทยเรายังคงมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อลดความต้องการซื้อ ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า และเตรียมเพิ่มการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจากการกิน ล่า ค้าสัตว์ป่าอีกด้วย โดยเราหวังว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการแก้ปัญหาค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ต่อไป” นายปีเตอร์ ไนทส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรไวล์ดเอด กล่าว

โครงการ #EndTheTrade  ให้ความสำคัญกับวิถีชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายประเทศ เช่นในทวีปแอฟริกา ที่ยังล่าและบริโภคเนื้อสัตว์ป่าเพื่อยังชีพหรือแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และโครงการนี้จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาการล่าและบริโภคเนื้อสัตว์ป่าบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: