Variety Update :

สถานที่ชุมนุมชนหลายจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังอาการตนเองโดยด่วนกรมควบคุมโรคประกาศสถานที่ชุมนุมชนหลายจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังอาการตนเองโดยด่วน

   1. กรุงเทพมหานคร
  
   1.1 สนามมวยลุมพินี (วันที่ 6-8 มีนาคม 2563)
   1.2 สนามมวยราชดำเนิน (วันที่ 6-8 มีนาคม 2563)
   1.3 สถานบันเทิงและร้านอาหารยามค่ำคืน (วันที่ 9-10 มีนาคม 2563)
   1.4 รถเมล์ สาย 96 มีนบุรี-หมอชิด (วันที่ 13 มีนาคม 2563)
   1.5 งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

    *ให้กักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ทันที

   2. จังหวัดนนทบุรี

   2.1 สนามมวย อตก. 3 (วันที่ 8 มีนาคม 2563)
   2.2 การสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4(วันที่ 13 มีนาคม 2563)
   2.3 รถ ปอ.สาย 70 ประชาชื่น-สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน

     -ขาไปจากประชานิเวศน์-สนามมวย เวลา 17.00-18.00 น..
     -ขากลับ จากสนามมวย-อู่ประชานิเวศน์ เวลา 22.00-23.00 น.

    2.4 รถตู้คันที่ 53 เดอะมอลงามวงศ์วาน-ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ดังนี้

      วินฝั่งเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
      - วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 18.00 น.
      - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
      - วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.

      วินฝั่งฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
      - วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. และ 21.20 น.
      - วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.
      - วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 19.50 น.
      - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.
      - วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.45 น.
      - วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น. และ 21.45 น.

     **ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หรือติดต่องานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 
    3. จังหวัดอุบลราชธานี

    3.1 ร้านตะวันแดง(วันที่ 9 มีนาคม 2563)
    3.2 ร้านมิกซ์ผับ (วันที่ 9 มีนาคม 2563)
    3.3 ร้านริคโก้ (วันที่ 12 มีนาคม 2563)
    3.4 ร้านยูบาร์ (วันที่ 13-14 มีนาคม 2563)
    3.5 ร้านอาหารชุมจันทร์(วันที่ 14 มีนาคม 2563)

*ให้กักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าว หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

    3.6 ผู้โดยสารเครื่องบินนกแอร์ DD9325 อุบลฯ-ดอนเมือง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 17.33 น.
    3.7 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ-อุบลฯ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 22.00 น.
    3.8 ผู้โดยสารแท็กซี่ บ.บริการดี อุบล จำกัด กข.486

   ***หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้ข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที หากไม่มีอาการดังกล่าวควรแยกตัวสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

   4. จังหวัดขอนแก่น

   4.1 โรงเหล้ามิตรภาพ (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 00.00 -03.30 น.
   4.2 ตะวันแดงขอนแก่น (วันที่ 8,15,16 มีนาคม 2563) เวลา 21.00-02.30 น.
   4.3 ร้านซอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 21.00 น.
   4.4 ตลาดหนองไผ่ล้อม (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น.
   4.5 บ.หนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

   **ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

   5. จังหวัดนครราชสีมา

   5.1 สนามไก่ชน อ.โนนไทย (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-20.00 น.
   5.2 มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 -20.00 น.
   5.3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย (วันที่ 10-12,16-19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น.
   5.4 บขส. ใหม่ รถประจำทาง บ.เฉลิมพลขนส่ง ปลายทาง อ.ประทาย (วันที่ 13,15 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น. และเวลา 18.03-20.00 น.

   *ให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ)

   6. จังหวัดสุรินทร์
  
   6.1 ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 13.00-14.00 น.
   6.2 งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 19.00-23.00 น.
   6.3 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ First Class 30 ที่นั่ง ระยอง-สุรินทร์ รหัสเที่ยว 8224 (ออกจากพัทยา)

   *ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสมผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

   7. จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้โดยสารเที่ยวบิน G 917 ลอนดอน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (วันที่ 16-17 มีนาคม 2563)

 
*ให้ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร 044 617241

   8. จังหวัดเชียงราย รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพฯ-เชียงแสน ปรับอากาศ 24ที่นั่ง เลข 31 ทะเบียน 16-3473 กทม. (วันที่ 21-22 มีนาคม 2563) เวลา 19.15- 08.00 น.

*ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

   9. จังหวัดแพร่

   9.1 สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
   9.2 สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
   9.3 สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)

   **ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.โดยด่วน

   10. จังหวัดสงขลา

   10.1 มินิบัสหมายเลข 4 สนามบิน-ตัวเมืองหาดใหญ่ (วันที่ 13 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.  **ให้รายงานตัวที่แผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจทันที
   10.2 สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ (วันที่ 14-15 มีนาคม 2563) เวลา 16.00-19.00 น.  ***ให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัดให้รีบพบแพทย์ทันที

   11. จังหวัดระยอง

   11.1 รถตู้ BH หมายเลข 9 ระยอง-หมอชิต (วันที่ 17-19 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 น.,14.00 น.,10.30 น.
   11.2 รถตู้ ทะเบียน 10-107-99 ระยอง-โรงเกลือ (วันที่ 11-13 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. 

**ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยด่วน 081 865 7090

   12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   12.1 รถตู้ ทะเบียน 15-6842 กท. เลขข้างรถ 978-22 ท่ารถ งKP ชานชาลาที่ 1 สายใต้ใหม่ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 14.45 น.
   12.2 มินิบัส ทะเบียน 16-2418 กรุงเทพๆ เลขข้างรถ 985-20 กรุงเทพๆฯ-ปราณบุรี ท่ารถจักรพันธ์ทัวร์ ชานชาลาที่ 7 ออก จากหมอชิต (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น.

**ให้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยด่วน

   13. จังหวัดพิษณุโลก

   13.1 ร้านครัวน่านน้ำ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
   13.2 ผู้โดยสารเครื่องบิน LION AIR กรุงเทพฯ-พิษณุโลก(วันที่ 6มีนาคม 2563) เวลา 16.05 น.
   13.3 ผู้โดยสารเครื่องบิน NOK AIR กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 13.40 น.

**ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร 088 275 2237

   14. จังหวัดราชบุรี

   14.1 ผู้ที่มีประวัติสัมผัสเครื่องเล่นออกกำลังกายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วันที่ 17-18 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
   14.2 ร้านเสริมสวย ม.6 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง (วันที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-12.00 น.
   14.3 สนามสอบกศน. ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถฯ) วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. และ15.10-15.50 น.
   14.4 งานศพ ม.8 บ้านหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 20.00 น.
   14.5 เคลื่อนศพจากบ้านไปวัดหนองมะค่า (ไม่รอฌาปนกิจ) วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
   14.6 ร้านล้างรถใกล้สี่แยกเขางู (นิสสัน) อ..เมืองราชบุรี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 15.10-15.50 น.
   14.7 ตลาดนัดเขาช่องพราน (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-18.00 น.
   14.8 ผู้โดยสารเที่ยวบิน G 971 ซูริค-กรุงเทพๆ (สุวรรณภูมิ) ใกล้ที่นั่ง 21 G (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 05.30 น.
   14.9 ร้านก๋วยเตี๋ยวสี่แยกไฟแดงหัวโปง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 10.00-11.00 น.
   14.10 ห้างสรรพสินค้าบริเวณสามแยกกระจับ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-12.00 น.

*ให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจและให้คำแนะนำในการสังเกตอาการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

  15. จังหวัดเพชรบูรณ์

  15.1 บริเวณร้านชายสี่บะหมี่กี้ยว ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ บ้านกลาง (วันที่ 18 มีนาคม 2563) เวลา 22.00-22.30 น.
  15.2 ร้านน้าทอง ม.บ้านวังขาม (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-07.20 น.
  15.3 ร้านเสริมสวย ม.7 วังกำแพง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-09.30 น.
  15.4 บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 16.30-17.30 น.
  15.5 ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าทางเข้า บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-17.50 น.
  15.6 ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-10.30 น.
  15.7 โรงเรียนบ้านวังขาม (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-11.15 น.
  15.8 โรงพยาบาลศรีเทพ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 18.20-18.50 น.
  15.9 สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 10.30-11.00 น.
  15.10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-14.30 น.
  15.11 ซอยเจริญกลการ 2 (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-12.15 น,,16.30-17.00 น.
  15.12 ร้านแอมไพร์ (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.15-13.00 น.

    **ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าวเฝ้าระวัง และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ขอให้แจ้ง รพ.ศรีเทพ โทร 063 254 6010 โดยด่วนบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: