Variety Update :

ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเพื่อป้องกัน โรคโควิด 19 (Covid-19)
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือนเพื่อป้องกัน “ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด 19 (Covid-19)”

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 สามารถทำได้โดย

 1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่

     - แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ
     - สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค
     - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ

     - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
     - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรค
     - ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้
     - กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรกจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

 2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ

 3. ห้ามใช้เช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง

 4. ห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

การป้องกันตัวเองจาก“โรคโควิด 19 (Covid-19)”สามารถทําได้ด้วยการ

 1. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน
 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: