Variety Update :

เปิดขั้นตอนการขอมีและใช้อาวุธปืน ยากง่ายแค่ไหน และแบบใดที่มีได้

เพจเฟซบุ๊ค BBC Thai นำเสนอขั้นตอนการขออนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธปืน ยากง่ายแค่ไหนหากคนไทยอยากมีปืนถูกกฎหมาย หลัง ผบ.ทบ.เผย ผู้ก่อเหตุมีถึง 5 กระบอก


การออกมาเปิดเผยของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่าอาวุธตั้งต้นที่มือกราดยิงโคราชใช้ก่อเหตุ เป็นอาวุธปืนส่วนตัวที่มีใบอนุญาตถูกต้องถึง 5 กระบอก โดยเป็นปืนที่มาจากโครงการสวัสดิการจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมนายจ่าทหารรายนี้ถึงมีปืนมากมาย และคนไทยทั่วไปสามารถมีอาวุธปืนในครอบครองมากน้อยแค่ไหน


ผบ.ทบ. เปิดเผยว่า ได้ลงนามยกเลิกการจัดซื้อปืนสวัสดิการทุกชนิดของกองทัพบก เมื่อ 4 ก.พ. โดยต่อไปนี้ใครจะซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยงานใดก็ตาม ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพล ต้องทำคำสั่งผ่านเสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เพื่อให้ออกคำสั่งเท่านั้น จากเดิมให้นายทหารชั้นนายพัน เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลและพ่อค้าซื้อขายอาวุธกันได้ง่าย


สำหรับปืนส่วนตัวของ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุในชั้นต้น ทั้งสังหารผู้บังคับบัญชาและแม่ยาย ณ บ้านพักของคู่กรณี และยิงขู่พลทหารประจำป้อมรักษาการณ์ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์เพื่อให้ส่งมอบอาวุธปืนให้ตัวเอง มีดังนี้


ชนิดปืน
ราคาจากผู้ผลิต


ปืนพก 9 มม. ยี่ห้อบาเรตตา 675 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 21,000 บาท)
ปืนพก 11 มม. ยี่ห้อเอฟเอ็น 824-1,349 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 25,700-42,000 บาท)
ปืนลูกโม่ แม็กนั่ม .44 ยี่ห้อสมิธ แอนด์ เวธสัน 854-1,638 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 26,600-51,000 บาท)
ปืนเล็กยาว .22 ลองไรเฟิล 150-400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปแล้วแต่ยี่ห้อ (ราว 4,600-12,500 บาท)
ปืนลูกซอง ยี่ห้อเรมิงตันแบบ 870 609 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 19,000 บาท)


(ที่มา : บีบีซีสรุปชนิดปืนจากคำแถลงข่าวของ ผบ.ทบ. เมื่อ 11 ก.พ. และตรวจสอบราคาปืนจากเว็บไซต์ผู้ผลิตปืน)


สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตครอบครองและพกพาอาวุธปืน ตามข้อกฎหมายคือ


◾ผู้ขอยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขออนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (ใบ ป.1) พร้อมระบุชนิดปืน ขนาด จำนวนเครื่องกระสุน จะซื้อจากร้านใดในท้องที่ใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด ทั้งนี้ชาวกรุงเทพฯ ยื่นที่ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ส่วนต่างจังหวัดยื่นที่ที่ว่าการอำเภอที่พักอาศัยตามทะเบียนราษฏร
◾นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) ให้
◾ผู้ขอนำใบ ป.3 ไปแสดงต่อร้านจำหน่ายปืนเพื่อซื้อปืน
◾ผู้ขอส่งคืนใบ ป.3 พร้อมนำอาวุธปืนไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ โดยนายทะเบียนจะออกใบคู่มือประจำปืนให้ร้านจำหน่ายปืน
◾นายทะเบียนออกทะเบียนปืน โดยระบุชื่อผู้ครอบครอง (ใบ ป.4)
◾ผู้ขอยื่นคำร้องต่อ ผบ.ตร. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุญาตพกพกอาวุธปืน (ใบ ป.12)


ในการยื่นคำขออนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ต้องใช้เอกสาร 7 รายการ ในจำนวนนี้คือ "หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต" ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงยศตั้งแต่ "พันเอก/พันตำรวจเอก" สำหรับทหารหรือตำรวจต้องการมี "ปืนส่วนตัว" ไว้ในครอบครอง จุดนี้เองที่ ผบ.ทบ.ประกาศ "รื้อใหญ่-สร้างกติกาใหม่" ภายใน ทบ.


ส่วนข้าราชการกลุ่มอื่น ๆ และประชาชน ถูกกำหนดให้มีลายเซ็นของ "ผู้รับรอง" แตกต่างกันไป ดังนี้

◾ข้าราชการพลเรือน >> ผอ.กอง
◾ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) >> หัวหน้า อปท.
◾ลูกจ้างเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ส่วนบุคคล >> เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ
◾บุคคลทั่วไป >> ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปรับรองในกรุงเทพฯ และนายอำเภอ/ปลัดอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รับรองในต่างจังหวัด
◾ต่างประเทศ >> เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่


บ้านอยู่ที่เปลี่ยวไหม-เป็นคนฉุนเฉียวไหม บางคุณสมบัติเพื่อคัดกรอง "คนอยากมีปืน"


คู่มือปฎิบัติงานอาวุธ จัดทำโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สรุปไว้ว่าผู้ประสงค์จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 26 ข้อจากเจ้าหน้าที่ โดยมีทั้งคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุก, ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน, ไม่ประพฤติผิดร้ายแรง, ไม่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ, บรรลุนิติภาวะแล้ว, มีอาชีพและรายได้, มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง, มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน


นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบแบบเจาะลึก เช่น บ้านอยู่ในที่เปลี่ยวหรือไม่, ความประพฤติโดยปกติเป็นอย่างไร, เกี่ยวข้องกับพวกคนพาลหรือนักเลงหรือไม่, เป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียวหรือเกะกะระรานเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือผู้อื่นในบ้านหรือไม่ ฯลฯ


ขณะเดียวกัน "คนอยากมีปืน" ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัด ซึ่งมี 5 กรณีตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้แก่ 1. เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน 2. เพื่อการกีฬา 3. เพื่อการล่าสัตว์ ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงการยิงสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นศัตรูของเกษตรกร 4. เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก 5. เพื่อพกพาชั่วคราว (นักการทูตและผู้ติดตาม)


แม้กรมการปกครองระบุว่า ในการกลั่นกรองอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน คนหนึ่งคนควรมีเพียง 2 กระบอกคือ ปืนสั้น 1 กระบอก และปืนยาว 1 กระบอก แต่ขึ้นกับความจำเป็นแต่ละบุคคล ทว่ามือกราดยิงโคราชเพียงคนเดียวมีอาวุธปืนส่วนตัวถึง 5 กระบอก


ปืน 5 ชนิดที่คนทั่วไปจะมีได้


ปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีได้มี 5 ชนิดตามกฎกระทรวง ฉบับ 11 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
◾ปืนชนิดลำกล้องมีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 11.44 มม.
◾ปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 20 มม., ปืนบรรจุปาก, ปืนลูกซอง และปืนพลุสัญญาณ
◾ปืนชนิดที่เครื่องกลไก ขนาดความยาวลำกล้องไม่เกิน 160 มม., ปืนลูกซอง, ปืนลูกกรด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 5.6 มม.
◾ปืนชนิดไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ
◾ปืนชนิดไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ


ค่าธรรมเนียม


1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน


- ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท


- ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท


2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท


3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท


4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย 1 บาท


ที่มา  BBC Thai


  


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: