Variety Update :

จีนเพิ่มพื้นที่ป่าทางตอนเหนือสำเร็จ 3 ล้านไร่ในปีที่แล้วจีนเพิ่มพื้นที่ป่าทางตอนเหนือสำเร็จ 3 ล้านไร่ในปีที่แล้ว

สำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน (NFGA) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.ว่า ภูมิภาคตอนเหนือของจีนมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 488,000 เฮกตาร์ (ราว 3 ล้านไร่) ในปี 2019 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก "โครงการผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ" (Three-North Shelterbelt Forest Program - TSFP)

รายงานระบุว่าจีนได้ฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศเกือบ 100,000 เฮกตาร์ (ราว 625,000 ไร่) ในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จีนริเริ่มโครงการผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ เมื่อปี 1978 เพื่อสกัดกั้นพายุทรายและการพังทลายของดิน โดยโครงการฯ แบ่งเป็น 8 ระยะ ครอบคลุมพื้นที่ "3 เหนือ" ของประเทศ ได้แก่ ตอนเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ อันเป็นที่ตั้งของภูมิภาคระดับมณฑล 13 แห่ง กินเนื้อที่ราวร้อยละ 42.4 ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2050

จางเหว่ย ผู้อำนวยการหน่วยงานก่อสร้างของโครงการฯ สังกัดสำนักงานฯ ระบุว่าการสร้างความเป็นสมัยใหม่ของระบบบริหารและความสามารถของโครงการฯ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในปี 2020 เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผืนป่าและทุ่งหญ้า

 

ที่มา  China Xinhua News

 

 

 

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: