Variety Update :

สนามบินเซินเจิ้น จับมือหัวเหวยเนรมิต สนามบินแห่งอนาคต ผุดระบบเดินทางด้วยใบหน้า

                                                Photo by teamtime

สนามบินเซินเจิ้น จับมือหัวเหวยเนรมิต สนามบินแห่งอนาคต ผุดระบบเดินทางด้วยใบหน้า

สนามบินเซินเจิ้น (Shenzhen Bao'an International Airport) จับมือกับหัวเหวย ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน ทดลองและประยุกต์ใช้เทคโนโลล้ำสมัยในสนามบิน เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์, ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสัญญาน 5G เพื่อสร้าง "สนามบินอัจฉริยะ" ผ่านระบบที่สะดวกสบาย ทั้งการเช็คอิน, ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง, ระบุพิกัดของกระเป๋าสัมภาระ พร้อมด้วยระบบ "เดินทางด้วยใบหน้า" อันชาญฉลาด ที่ทำให้สนามบินเซินเจิ้นรองรับเที่ยวบินได้มากกว่าพันเที่ยวต่อนาที

ช่วงต้นปี 2017 สนามบินเซินเจิ้นริเริ่มโครงการ "สนามบินอัจฉริยะ" ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน สนามบินเซินเจิ้นและองค์การการบินระหว่างประเทศ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมทางการบิน ตบเท้าเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถานีนำร่อง "สนามบินแห่งอนาคต" พร้อมจับมือหัวเหวยเพื่อเปิดกว้างสู่ดิจิทัล

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สนามบินเซินเจิ้นลงทุนเงิน 1.1 พันล้านหยวน (ประมาณ 4,750 ล้านบาท) เพื่อวางแผนการดำเนินการที่แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ของโครงการอัจฉริยะเกือบ 100 โครงการ

ปัจจุบัน โครงการย่อยในระยะแรกจำนวน 32 โครงการ ดำเนินจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เช่น "ระบบตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการแยกแยะความต่าง", “ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์" ล้วนแต่ถูกนำไปใช้งานในทั่วประเทศ โดย"ช่องทางตรวจสอบความปลอดภัยอัจฉริยะ" ช่วยปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารมากขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่วน “ระบบจัดสรรตำแหน่งจุดเทียบจอดเครื่องบินอัจฉริยะ” ก็มีส่วนช่วยปรับปรุงอัตราการเข้าจอดที่สะพานเทียบเครื่องบินหรืองวงช้างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่ล่าสุดของนักเดินทาง อย่างระบบ “เดินทางด้วยใบหน้า” และการเช็คอินด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ได้กลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ณ สนามบินเซินเจิ้นแห่งนี้

ในส่วนของระยะที่สองของการดำเนินงาน ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 65 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในช่วงต้นปีนี้ และคาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2020 "ระบบอัจฉริยะ" นำมาซึ่ง "การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ" ด้วยระบบควบคุมการทำงานที่ชาญฉลาด ประสิทธิภาพการทำงานของสนามบินเซินเจิ้นได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ต้นปี 2019 อัตราการออกบินได้ตามเวลาปกติของสนามบินเซินเจิ้นสูงกว่าร้อยละ 87 และเป็นครั้งแรกที่สนามบินมีอัตราการดังกล่าวสูงเกินร้อยละ 80 เป็นเวลา 15 เดือนติดต่อกัน

ปีนี้ มีผู้โดยที่ใช้งานสนามบินเซินเจิ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยตัวเลขมากกว่า 50 ล้านคน ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารต่างชาติทะลุ 5 ล้านคนเป็นครั้งแรก เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านความปลอดภัยของสนามบินเซินเจิ้น นับวันยิ่งต้องการการปรับปรุงพัฒนา จำเป็นต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับบริการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพของบริการ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนประจำภูมิภาคหัวจง-หัวหนานของจีน ได้จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างสนามบินอัจฉริยะ ประจำปี 2019 ณ สนามบินเซินเจิ้น เพื่อชี้แจงถึงทิศทางการพัฒนาและการกำหนด "มาตรฐานของสนามบินอัจฉริยะ" และ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่" ของสนามบินเซินเจิ้น แผนงานที่เสนอในที่ประชุมระบุว่า "ในปี 2030 สนามบินเซินเจิ้นจะบูรณาการการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเข้ากับบริการต่างๆในเชิงลึก เพื่อบรรรลุมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยตั้งเป้าเป็นต้นแบบของสนามบินอัจฉริยะ"

เจิ้งหงโป ประธานกลุ่มสนามบินเซินเจิ้นระบุว่า “เราจะใช้สนามบินอัจฉริยะเป็นแรงผลักดันนวัตกรรม ที่ทั้งปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้งานง่าย เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสนามบินอัจฉริยะทั่วประเทศอีกด้วย”


ที่มา  China Xinhua News

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: