Variety Update :

ป๋ายเฮ่อเหลียง พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำของจีน ที่ไม่ต้องดำน้ำ ลงไปดู!


                                                        New China TV


พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ แห่งแรกของจีน ที่ไม่ต้องดำน้ำ ลงไปดู!

พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำป๋ายเฮ่อเหลียง (Beiherling Underwater Museum) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฝูหลิง เทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ที่นี่เค้าได้จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ ที่ผู้เข้าชมไม่ต้องดำน้ำลงไปดู

"ป๋ายเฮ่อเหลียง" มีความหมายทางวรรณกรรมว่า “สันหลังนกกระเรียนคอขาว” เป็นสันหินกว้าง 25 เมตร ยาว 1,600 เมตร ที่จารึกข้อมูลอุทกวิทยาของแม่น้ำแยงซี ช่วงเขตฝูหลิง ระหว่างปี 763 ในยุคราชวงศ์ถังจนถึงต้นศตวรรษที่ 20


สันหินโบราณจมลงใต้ผิวน้ำหลังจากมีการก่อสร้างเขื่อนสามผา ฉงชิ่งจึงเริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์มรดกล้ำค่าดังกล่าวในปี 2002 ด้วยงบประมาณราว 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 868 ล้านบาท) และเปิดตัวเมื่อปี 2009

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ระดับความลึก 40 เมตร ใต้ผิวน้ำของแม่น้ำแยงซีตอนบนใกล้กับเขื่อนสามผา ผู้เข้าชมต้องลงบันไดเลื่อนยาว 90 เมตร เพื่อชมสันหินที่ถูกล้อมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทรงโค้งขนาดใหญ่ 


 


ที่มา  xinhuathai.com


    


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: