Variety Update :

สกอตแลนด์ผ่านร่างกฎหมาย ที่กำหนดให้การตีเด็ก เป็นอาชญากรรมสกอตแลนด์ผ่านร่างกฎหมาย ที่กำหนดให้การตีเด็ก เป็นอาชญากรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. สมาชิกรัฐสภาสกอตแลนด์มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายห้ามลงโทษเด็กทางร่างกายเป็นชาติแรกของสหราชอาณาจักร ด้วยมติเห็นชอบ 84 ต่อ 29 เสียง หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้การตีเด็กเป็นอาชญากรรม

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการเสนอโดย ส.ส. จอห์น ฟินนี สมาชิกรัฐสภาสกอตแลนด์ ในเดือนกันยายน 2018 โดยก่อนหน้านี้การตีเด็กในสกอตแลนด์เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากเป็นการลงโทษเด็กที่สมเหตุสมผล และฝึกระเบียบให้แก่เด็กๆ ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จนทำให้เขาต้องการผลักดันให้การตีเด็กกลายเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม พรรคอนุรักษนิยมสกอตแลนด์ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายดังกล่าว พร้อมกับระบุว่ากฎหมายนี้อาจเป็นการเอาผิดกับผู้ปกครองที่ดี และส่งผลให้ตำรวจต้องรับแจ้งคดีเล็กๆ น้อยๆ มากขึ้น


แมรี กลาสโกว์ ผู้บริหารสูงสุดของ Children 1st มูลนิธิเด็กแห่งชาติสกอตแลนด์ กล่าวว่า “การรับฟังตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับเด็กโดยตรง เป็นการชี้แจงอย่างชัดเจนว่ากฎหมายนี้ไม่มีเจตนาทำให้ผู้ปกครองได้รับความผิดทางกฎหมาย แต่เป็นการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่ และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ”

นอกจากนี้การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ของสกอตแลนด์กำลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสมัชชาแห่งชาติเวลส์เช่นกัน

หลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา จึงทำให้สกอตแลนด์กลายเป็นประเทศที่ 58 ของโลกที่ออกกฎหมายดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้ทั่วยุโรปแล้ว

โดยสวีเดนถือเป็นประเทศแรกในโลกที่กำหนดให้การตีเด็กเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในปี 1979


 


 


 


ที่มา  thestandard


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: