Variety Update :

ปีหน้า ฝรั่งเศส เตรียมเก็บภาษีเที่ยวบินขาออกเพื่อสิ่งแวดล้อมปีหน้า ฝรั่งเศส เตรียมเก็บภาษีเที่ยวบินขาออกเพื่อสิ่งแวดล้อม

"ฝรั่งเศส" เตรียมเก็บภาษีจากทุกเที่ยวบินที่บินออกจากฝรั่งเศสเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะได้รับเงินภาษีจากมาตรการดังกล่าวเพิ่มประมาณ 6.2 พันล้านบาทต่อปี

เอลิซาเบธ บอร์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศส ระบุว่า ฝรั่งเศสเตรียมเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มในทุกเที่ยวบินที่บินออกจากฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยคิดเป็นเงิน 1 ยูโร 5 เซนต์ สำหรับเที่ยวบินชั้นประหยัด ที่บินภายในประเทศและภายในสหภาพยุโรป

ขณะที่เที่ยวบินชั้นธุรกิจที่บินภายในประเทศและภายในสหภาพยุโรปจะถูกเก็บเพิ่ม 9 ยูโร และ 18 ยูโร สำหรับเที่ยวบินชั้นธุรกิจขึ้นไป ที่บินออกนอกสหภาพยุโรป โดยมาตรการขึ้นภาษีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องและแวะพักในฝรั่งเศส


ภาษีที่เก็บเพิ่มนี้คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 180 ล้านยูโร หรือประมาณ 6.2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้ไปดูแลการคมนาคมโดยรวมของประเทศ และหลังจากข่าวนี้ถูกประกาศออกไปราคาหุ้นของสายการการบินแอร์ฟรานซ์ ลดลงถึงร้อยละ 4.5 ขณะที่หุ้นของสายการบินลุฟต์ฮันซา ของเยอรมนี ลดลงถึงร้อยละ 2.5

รัฐบาลของเอมมานูเอล มาครง ซึ่งต้องการเพิ่มความเข้มงวดต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ยังต้องการให้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปชุดใหม่ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือน ต.ค.นี้ สั่งยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับเครื่องบินที่ใช้พลังงานน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


 


ที่มา  thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: