Variety Update :

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน เมืองบาบิโลน ของอิรักเป็นมรดกโลก


ยูเนสโกขึ้นทะเบียน เมืองบาบิโลน ของอิรักเป็นมรดกโลก

"ยูเนสโก" ขึ้นทะเบียน "เมืองบาบิโลน" ของอิรัก ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ประชาชนชาวอิรักออกมาเฉลิมฉลองแสดงความยินดีหลังที่ประชุมองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรับรอง "เมืองบาบิโลน" แหล่งอารยธรรมโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอิรัก เป็นแหล่งมรดกโลกในการออกเสียงลงมติที่เมืองหลวงของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน หลังอิรักพยายามรณรงค์หาทางให้เมืองบาบิโลนได้เป็นแหล่งมรดกโลกมาเป็นเวลานานหลายปีเมืองบาบิโลนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรทีส ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางใต้ประมาณ 85 กิโลเมตร เป็นเมืองอารยธรรมโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,300 ปี และเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก่อนที่อิรักจะเผชิญกับความเลวร้ายจากสงครามที่เกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

แหล่งอารยธรรมโบราณในเมืองบาบิโลนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หอคอยและวิหาร รวมทั้ง สวนลอยแห่งบาบิโลน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ


 

ที่มา  thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: