Variety Update :

จีนทุ่มงบฯ หลักหมื่นล้าน สร้างระบบแยกขยะทั่วประเทศตั้งแต่ระดับครัวเรือน


จีนทุ่มงบฯ หลักหมื่นล้าน สร้างระบบแยกขยะทั่วประเทศตั้งแต่ระดับครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา จางเล่อฉวิน เจ้าหน้าที่กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) กล่าวในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่า ประเทศจีนจะลงทุน 2.13 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาท) เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการคัดแยกขยะให้สอดรับกับปริมาณความต้องการ

ปัจจุบันมีการก่อสร้างระบบการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนใน 46 เมืองนำร่อง ซึ่งมีรถสำหรับบรรทุกขยะจากครัวเรือน (เศษอาหาร ฯลฯ) ราว 5,000 คัน และรถขยะอันตราย 1,000 คันหนังสือเวียนทางการซึ่งเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาระบุว่า ภายในปี 2025 ทุกเมืองในประเทศจีนหรือทุกเขตการปกครองระดับอำเภอขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า 300 แห่ง จะต้องมีระบบการจัดการขยะและการแยกขยะที่สมบูรณ์พร้อม

นอกจากนี้ ผลการสำรวจโดยศูนย์วิจัยการพัฒนาของคณะมุขมนตรีจีนเมื่อปีที่ผ่านมาระบุว่า ครอบครัวชาวจีนร้อยละ 38.3 ผ่านการฝึกฝนแยกขยะในปี 2018 ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.4
ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: