Variety Update :

ยูเนสโกประกาศให้ ภูเขาอี๋เหมิง เป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโกประกาศให้ ภูเขาอี๋เหมิง เป็นอุทยานธรณีโลก

หน่วยงานท้องถิ่นในเมืองจี่หนานเผยว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้อนุมัติให้ภูเขาอี๋เหมิง ในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีนเป็นอุทยานธรณีโลก (Global Geopark) แห่งที่ 2 ของมณฑลต่อจากภูเขาไท่หรือไท่ซาน

ปัจจุบัน มณฑลซานตงมีอุทยานธรณีแห่งชาติ 13 แห่ง และอุทยานธรณีระดับมณฑล 51 แห่ง ซึ่งถือเป็นมณฑลที่มีอุทยานธรณีทั้งสองประเภทมากที่สุดในประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์แห่งประเทศจีนกล่าวว่า ภูเขาอี๋เหมิงมีทรัพยากรทางธรณีวิทยามากมาย ทั้งในด้านการศึกษาลำดับชั้นหิน บรรพชีวินวิทยา และสิ่งทับถมทางธรณีวิทยา


หลี่เฉิงจิน เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติของมณฑลกล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานธรณีโลก คือเพื่อปกป้องทรัพยากรทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สำคัญและหายาก รวมทั้งดำเนินการวิจัยทางธรณีศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกทั้งหมด 147 แห่งใน 47 ภูมิภาค โดยอยู่ในประเทศจีน 39 แห่ง


 


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: