Variety Update :

Wood Wide Web เครือข่ายการสื่อสารของต้นไม้ใต้ผืนดิน
Wood Wide Web เครือข่ายการสื่อสารของต้นไม้ใต้ผืนดิน

คุณทราบหรือไม่ว่าต้นไม้มีการเชื่อมต่อสื่อสารกันอย่างลับ ๆ ใต้พื้นดิน ผ่านทางเครือข่ายขนาดใหญ่ของเชื้อเห็ดรา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ทำแผนที่ของเครือข่ายเห็ดรานี้เป็นครั้งแรกของโลก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำหรับรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

การศึกษานี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส ในนครซูริก กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ของสหรัฐฯ โดยใช้ฐานข้อมูลจากโครงการ Global Forest Initiative ซึ่งครอบคลุมผืนป่า 1.2 ล้านแห่ง ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จากนั้นนำข้อมูลจากการสำรวจป่าไม้ที่ได้มาสร้างแบบจำลองจนได้เป็นภาพเสมือนจริงของเครือข่ายเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซา

ทีมนักวิทยาศาสตร์เรียกเครือข่ายการติดต่อสื่อสารใต้ดินของเห็ดราซึ่งมีอายุเกือบ 500 ล้านปีนี้ ว่า Wood Wide Web ซึ่งเป็นระบบที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาที่เติบโตอยู่ในรากพืชจะให้สารอาหารแก่ต้นไม้ และได้รับน้ำตาลเป็นการตอบแทน

ศ.โธมัส คราวเธอร์ หนึ่งในนักนิเวศวิทยาที่ร่วมการศึกษาครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถทำความเข้าใจโลกที่อยู่ใต้เท้าของเราได้ในระดับที่ครอบคลุมผืนป่าทั่วโลก"งานวิจัยชิ้นนี้เผยให้เห็นว่า นอกจากเครือข่ายเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาจะมีความจำเป็นมากต่อการเติบโตของต้นไม้ทั่วโลก แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการจำกัดความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

โดยจากการศึกษาพบว่า กว่า 60% ของต้นไม้ในโลกเชื่อมต่อกันโดยเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซา ซึ่งเป็นเห็ดราชนิดที่ช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากกว่า และมักพบเห็ดราชนิดนี้ในสภาพอากาศที่เย็น

แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น จะทำให้เห็ดราชนิดนี้ลดจำนวนลงแล้วแทนที่ด้วย "อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา" (Arbuscular mycorrhiza) ซึ่งเป็นเห็ดราชนิดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งอาจยิ่งเร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์มองว่า การทำแผนที่นี้เป็นความพยายามอีกขั้นในการฟื้นฟูความสมดุลทางธรรมชาติ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจว่าระบบนิเวศแบบใดสามารถสนับสนุนพืชชนิดใดได้บ้าง ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้จัดการป่าทราบว่าพืชชนิดใดเหมาะจะอยู่ในพื้นที่โดยยึดจากเห็ดราที่มีอยู่ในแถบนั้น


 


 


ที่มา  BBC Thai


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: