Variety Update :

กรมแพทย์แผนไทยฯ พิจารณารับรองน้ำมันกัญชาแล้ว 8 ตำรับกรมแพทย์แผนไทยฯ พิจารณารับรองน้ำมันกัญชาแล้ว 8 ตำรับ

นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชาว่า มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 9 ตำรับ มีตำรับยาที่ผ่านการรับรองจำนวน 8 ตำรับ โดยมีน้ำมันกัญชาตำรับของนายเดชา ศิริภัทร เป็นหนึ่งในตำรับยาที่ได้รับการรับรองล่าสุด

เดชา ศิริภัทร เป็นประธานมูลนิธิขวัญข้าว ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) บุกจับยึดต้นกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ในระหว่างที่มีการยื่นนิรโทษกรรมจดแจ้งการครอบครองกัญชา ก่อนนำมาสู่การเรียกร้องการเข้าถึงสิทธิการใช้กัญชาในการรักษาโรคอย่างเสรี

การดำเนินคดีกับมูลนิธิข้าวขวัญ ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี ยื่นมือเข้ามาร่วมในการศึกษาวิจัยสกัดกัญชา หลังจากนั้น กลุ่มน้ำมันกัญชาของเดชา ได้เปิดลงทะเบียนให้ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้กัญชาสูตรน้ำมันเดชาเพื่อรักษาโรค ซึ่งมีผู้มาลงชื่อจำนวน 40,145 คน


เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมด้านความเป็นธรรมทางเกษตรกรรมและเครือข่ายผู้ป่วยรวม 12 องค์กร ได้จัดกิจกรรม "เดินเพื่อผู้ป่วย" เพื่อรณรงค์สิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาโรค ซึ่งกิจกรรมได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ทางกลุ่มได้เรียกร้องให้ ป.ป.ส. ต้องมอบวัตถุดิบกัญชาของกลางให้กับหมอพื้นบ้านที่ผลิตยาแจกจ่ายแก่ประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่มีการอนุญาตให้สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาได้ในปริมาณที่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข รับรองตำรับยาน้ำมันกัญชา หรือน้ำมันกัญชาผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้าน และควรอยู่ในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายให้กัญชง กระท่อม และกัญชาทางการแพทย์ออกจากบัญชียาเสพติด


 


 


 


ที่มา  BBC Thai


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: