Variety Update :

ถึงคิว แหนมเนือง ห้ามหิ้วขึ้นเครื่อง ต้องโหลดเท่านั้นถึงคิว "แหนมเนือง" ห้ามหิ้วขึ้นเครื่อง ต้องโหลดเท่านั้น

กรมท่าอากาศยาน สั่งสนามบิน 28 แห่งแจ้งสายการบินเตือนห้ามนำ "แหนมเนือง" หิ้วขึ้นเครื่องบินเริ่ม 23 มิ.ย.นี้ เหตุผลเข้าข่ายตามระเบียบฉบับใหม่ที่ห้ามผู้โดยสารนำของเหลวมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่อง เนื่องจากน้ำจิ้มมีปริมาตร 400 มิลลิลิตร

วันที่ 5 มิ.ย.62 นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ได้ประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาคในการกำกับดูแความดูแลทั้ง 28 สนามบิน ให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท.ที่เตรียมประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้มีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด


“มีข้อมูลว่าสินค้าบางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องจากน้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหาร 1 ถุง มีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถนำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน”

นางอัมพวัน กล่าวว่า เบื้องต้นได้ขอให้สนามบินทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูลไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนือง ว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด จะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 จะรวมไปถึง อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ


 


 


 


ที่มา  thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: