Variety Update :

สวย ถนนเฉียดหน้าผาชาวบ้านสือป่านเหอ ที่สร้างมาเกือบ 20 ปี
สวย ถนนเฉียดหน้าผาชาวบ้านสือป่านเหอ ที่สร้างมาเกือบ 20 ปี

นี่คือถนนที่มีความกว้างเพียง 4.5 เมตร ระยะทาง 470 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือชาวบ้าน ผ่านการเจาะขุนเขาและหน้าผาได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ ในหมู่บ้านสือป่านเหอ (Shibanhe) ตำบลเฮ่อจาง เมืองปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ในอดีต อีกฝั่งหนึ่งของถนนเส้นนี้ เป็นที่อยู่ของชาวบ้าน 519 ครัวเรือน ซึ่งในจำนวนนั้นมีครอบครัวที่ยากจนอยู่ 216 ครัวเรือน และอุปสรรคสำคัญของพวกเขาก็คือการออกเดินทางจากหมู่บ้านไปยังโลกภายนอก ที่สามารถทำได้ผ่านช่องเล็กๆ บริเวณหน้าผาเท่านั้น


เมื่อปี 2000 ชาวบ้านจึงตัดสินใจสร้างถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น พวกเขาต้องทำงานหนักถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน นานกว่า 1,000 วัน กว่างานก่อสร้างถนนจะเสร็จสิ้นในปี 2003 ทั้งยังมีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 2014-2016 เปลี่ยนจากถนนดินให้กลายเป็นถนนซีเมนต์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

ปัจจุบัน ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ถนนแก้จน" เนื่องจากมันช่วยให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปค้าขาย หรือทำกิจธุระต่างๆ กับหมู่บ้านและสถานที่อื่นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น


 


 


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: