Variety Update :

การไฟฟ้าเปิดลงทะเบียน โซลาร์ภาคประชาชน วันนี้การไฟฟ้าเปิดลงทะเบียน โซลาร์ภาคประชาชน วันนี้

วันนี้ (24 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพ. เปิดให้ประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ผ่านเว็บไซต์ กฟน.และ กฟภ. โดยกำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดให้ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) https://spv.mea.or.th  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) https://ppim.pea.co.th ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันนี้ (24 พ.ค.) หมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562  

และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือพีดีพี 2018 ที่ต้องการสนับสนุนให้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด รวมทั้งพลังงานหมุนเวียนในอีก 20 ปีข้างหน้า ถึง 12,725 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งแผงโซลาร์และโซลาร์ลอยน้ำ และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก


ส่วนพื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็น กฟน.รับซื้อ 30 เมกะวัตต์ใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และ กฟภ.รับซื้อ 70 เมกะวัตต์ใน 74 จังหวัด โดยกำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย จากราคาค่าไฟที่ 3.80 ต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี

สำหรับการลงทุนโซลาร์ภาคประชาชน หากกำลังไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์จะใช้เงินลงทุนประมาณ 350,000-400,000 บาท ระยะเวลาคุ้มทุนประมาณ 5-7 ปี โดยการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจะทยอยประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์และส่งผลให้ทราบทางอีเมลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป


 


 


 


ที่มา  thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: