Variety Update :

วธ.ชวนส่งภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำจดหมายเหตุวธ.ชวนส่งภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำจดหมายเหตุ

กระทรวงวัฒนธรรมชวนประชาชนส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยประชาชนสามารถส่งภาพได้ถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ เพื่อรวบรวมจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจดหมายเหตุ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพถ่าย เนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อรวบรวมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติ โดยนำภาพที่ประชาชนส่งเข้ามาและผ่านการคัดเลือกไปใช้ในการจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ซึ่งมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทยอยส่งภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากทั่วประเทศมายังกระทรวงวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด และอีเมล์ pic.culture2562@gmail.com ขณะนี้รวบรวมภาพถ่ายแล้ว 7,556 ภาพ โดยประชาชนยังสามารถส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติมายัง pic.culture2562@gmail.com ได้จนถึงวันที่ 31 สิ.ค.นี้


สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งภาพถ่าย ต้องระบุข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้ถ่ายภาพ คำบรรยายเหตุการณ์ใต้ภาพ โดยแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด และระบุ วัน เวลา สถานที่ ชื่อกิจกรรมและจัดหมวดหมู่ของภาพเป็น 2 ส่วนคือ 1.ภาพพระราชพิธี และ 2. กิจกรรมเฉลิมฉลอง ที่สำคัญไฟล์ภาพที่ส่งมาต้องไม่มีการเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถปรับแต่งแสงและสีของภาพได้

นอกจากนี้ ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่มีลายน้ำ และไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีคุณภาพสูง โดยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรมมีสิทธิที่จะนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และสามารถนำไปจัดพิมพ์ภาพผลงาน รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในเวลา 2 ปีนับจากวันสิ้นสุดการส่งภาพ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765


 


 


 


ที่มา  thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: