Variety Update :

ตั้งทีมสำรวจ ฐานบัญชีถ้ำ ทั่วประเทศ 5,000 แห่ง


ตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ บริหารจัดการถ้ำทั่วประเทศ กว่า 5,000 แห่ง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเพื่อกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานวิชาการเกี่ยวกับถ้ำให้เกิดความชัดเจน โดยตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ บริหารจัดการถ้ำทั่วประเทศ กว่า 5,000 แห่ง

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า จากนี้จะบริหารจัดการถ้ำให้เข้าระบบแบบครบวงจร โดยมีการจัดทำ “ฐานบัญชีถ้ำ” ที่ผ่านมาสามารถกำหนดได้ชัดเจนประมาณ 3,080 แห่ง จากทั้งหมดมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจะแบ่งกรอบระยะเวลาดำเนินงานออกเป็น ระยะ 4 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 20 ปี หากสำรวจและรวบรวมแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติภายในถ้ำและโดยรอบถ้ำต่างๆ ควบคู่กับกับการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการถูกทำลายโดยมนุษย์

บางถ้ำจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตแล้วสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ ด้วยการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการรักษาถ้ำ ที่สำคัญการสำรวจถ้ำเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากภายในถ้ำ หากจุดใดเป็นจุดเสี่ยงเกิดอันตรายจะประกาศห้ามเข้าพื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น น้ำ ระบบนิเวศ เพื่อนำสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ขณะที่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจเรื่องถ้ำมากขึ้น หลังกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงรายขึ้น ทำให้การสำรวจและพัฒนาถ้ำที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและลดความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญถ้ำและนักสำรวจจากต่างประเทศ ที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี มาร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย โดยการสำรวจภายในตัวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วย จะใช้ระยะเวลาสำรวจ 2 ปี โดยทีมธรณีวิทยาจะเริ่มเข้าพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์หน้า

โจชัวร์ เดวิส มอริส หนึ่งในที่ปรึกษาชาวต่างชาติ ระบุว่า การที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการสำรวจและศึกษาถ้ำทั่วประเทศ จะทำให้มีองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของประเทศสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง

นอกจากศึกษาโครงสร้างถ้ำแล้วคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติจะศึกษาความเชื่อมโยงของถ้ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะและความเป็นมาทางสังคมร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และดึงคนท้องถิ่นเข้ามาช่วยกันพัฒนาและรักษาถ้ำในแต่ละพื้นที่ให้ยั่งยืน


 


 


 


 ที่มา  news.thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: