Variety Update :

เก่าที่สุดในจีน! สุสานหญิง นั่งยอง อายุ 13,500 ปี


เก่าที่สุดในจีน! สุสานหญิง นั่งยอง อายุ 13,500 ปี

สุสานอายุ 13,500 ปีที่ภายในมีโครงกระดูกของผู้หญิงอายุราว 13-18 ปีอยู่ในท่า “นั่งยอง” ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นสุสานจีนที่ฝังผู้ตายในท่าเฉพาะเจาะจงที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สุสานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของซากโบราณชิงถังในเมืองอิงเต๋อ มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน โครงกระดูกของหญิงสาวผู้นี้มีสภาพไร้ศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด


หลิวสั่วเฉียง หัวหน้าโครงการขุดค้นซากโบราณชิงถังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า นอกจากโครงกระดูกดังกล่าวแล้ว ยังมีโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งที่ถูกฝังไว้ภายในสุสานด้วย รวมถึงหมุดกระดูก ที่แสดงให้เห็นว่าการฝังศพในสมัยนั้นประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนและพิธีกรรม ทั้งยังมีแนวคิดเรื่องความเป็นความตายและความเชื่อทางศาสนาของตนเองอีกด้วยวิธีฝังศพผู้ตายในท่านั่งยองมักพบในสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของจีน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แตกต่างจากทางตอนเหนือของจีนที่ส่วนใหญ่มักจะฝังผู้ตายในท่านอน แขนขาเหยียดตรง ซึ่งที่มาของท่า “นั่งยอง” นี้ยังอยู่ในระหว่างการถกเถียงของกลุ่มนักโบราณคดีว่า ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบท่าของทารกในครรภ์หรือไม่


 


 


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: