Variety Update :

มิตรภาพ! รัฐบาลจีนส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือวิกฤตเวเนซุเอลา


มิตรภาพลึกซึ้ง! รัฐบาลจีนส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือวิกฤตเวเนซุเอลา

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลเวเนซุเอลารับมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์จากประเทศจีน

“การขนส่งเวชภัณฑ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘มิตรภาพอันลึกซึ้ง’ และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและเวเนซุเอลา” หลี่เป่าหรง เอกอัครราชทูตจีนประจำเวเนซุเอลากล่าวที่ท่าอากาศยานนานาชาติไซมอน โบลิวาร์ เมืองไมเกเตีย รัฐบาร์กัส โดยมีทาเรค เอล อัซซามี (Tareck El Aissami) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการผลิตแห่งชาติของเวเนซุเอลารับมอบความช่วยเหลือดังกล่าว


“นี่คือความช่วยเหลือซึ่งประกอบไปด้วยยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนชาวจีนกับชาวเวเนซุเอลา” เอคอัครราชทูตจีนกล่าว พร้อมเสริมว่าเวเนซุเอลากับจีนเป็นมิตรที่จริงใจ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้านความร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน


“ความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างจีนกับเวเนซุเอลาได้พัฒนาอย่างลึกซึ้งต่อไป ประมุขของประเทศทั้งสองมีฉันทามติสำคัญร่วมกันว่าจะนำพาสถานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศไปสู่ระดับใหม่” เขากล่าว “ทั้งนี้ สาธารณสุขยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคี”


ด้านอัซซามีกล่าวยกย่องรัฐบาลจีนสำหรับการช่วยเหลือด้านการแพทย์และเวขภัณฑ์ที่ส่งมาให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลา

“ฝ่ายเวเนซุเอลาจะยกระดับความร่วมมืออันเป็นรูปธรรมกับจีนในหลากหลายด้าน และจะปฏิบัติตามฉันทามติที่ประมุขของสองประเทศได้ตกลงไว้อย่างแข็งขัน” อัซซามีกล่าว

ที่มา  China Xinhua Newsบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: