Variety Update :

ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัย เรวะ รับพระจักรพรรดิองค์ใหม่


ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัย เรวะ รับพระจักรพรรดิองค์ใหม่

นายโยชิฮิเดะ ซึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงการณ์ ประกาศชื่อยุคสมัยอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงเช้าวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้เลือกคำว่า "เรวะ" สำหรับรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งคำว่า"เรวะ" มีความหมายว่า ความสงบที่สำคัญและความกลมเกลียว

ทั้งนี้ ยุค "เฮเซ" ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงหนึ่งเดือนหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะทรงสละราชสมบัติครั้งประวัติศาสตร์ โดยทุกรัชสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียกประจำยุค ซึ่งมีการนับปีไปตามระบบปฏิทินแบบตะวันตก

สำหรับ "ชื่อยุครัชสมัย" มีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงช่วงเวลาในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือวัฒนธรรมที่โดดเด่นของยุคสมัยนั้น ๆ ด้วย เมื่อกับที่เรารู้สึกเมื่อพูดถึง ยุค 90 หรือ ยุควิคตอเรียนของอังกฤษ และชื่อของยุครัชสมัยนี้จะปรากฏอยู่ในเหรียญ หนังสือพิมพ์ ใบขับขี่ และเอกสารทางการด้วย

รัชสมัยของ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ พระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันของญี่ปุ่นมีชื่อว่า "เฮเซ" ซึ่งมีความหมายว่า "สงบสุขทุกสารทิศ" รัชสมัยของพระองค์เริ่มต้นเมื่อปี 1989 นั่นหมายความว่าในปี 2019 จะเรียกชื่อยุคกันว่า "เฮเซ 31" การเลือกชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความปรารณนาที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ


ก่อนหน้านั้น ญี่ปุ่นมีชื่อยุคว่า "โชวะ" ซึ่งแปลว่า ความกลมเกลียวสามัคคีอันรู้แจ้ง ในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ ซึ่งทรงครองราชย์ยาว 64 ปี ซึ่งผ่านทั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 และความเจริญก้าวหน้าของประเทศหลังจากความขัดแย้ง

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะจะทรงสละราชสมบัติ และเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 58 พรรษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่ 1 พ.ค. ที่จะถึงนี้

และชื่อรัชสมัยจะกลายเป็นชื่อของพระจักรพรรดิองค์นั้นไปด้วย นั่นหมายความว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อพระจักรพรรดิเฮเซ เช่นเดียวกับ สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อพระจักรพรรดิโชวะ 


 


 


 


ที่มา  BBC Thai


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: