Variety Update :

มาตรการอนุรักษ์ พระราชวังโปตาลา เมื่อต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงปีละ 1.6 ล้านคน


มาตรการอนุรักษ์ พระราชวังโปตาลา เมื่อต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงปีละ 1.6 ล้านคน

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีน จัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลต่อปี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการในการจัดการโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกแห่งนี้

เพราะเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพระราชวังโปตาลามากถึง 1.6 ล้านคน และในช่วงฤดูท่องเที่ยวทางพระราชวังก็จำกัดการจำหน่ายบัตรเข้าชมไว้ที่ 5,000 คนต่อวัน

คุณ Tenzin Dorje เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของพระราชวังโปตาลาจึงระบุว่า การจะผ่านประตูขั้นที่ 2 เข้าไปในพระราชวังนั้น มีการจำกัดเวลาเข้าชมอยู่ คือต้องแบ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นบันไดเข้าพระราชวังในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ให้ส่วนบนสุดของตัวอาคารต้องรับน้ำหนักที่มากเกินไป


พระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่ 41 เฮกตาร์ (ประมาณ 256.25 ไร่) มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของทิเบต

คุณ Lobsang Choedak หนึ่งในผู้ดูแลการจุดธูปที่พระราชวังโปตาลา ระบุว่า “เรามีหน้าที่ปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานทางวัฒนธรรม ดูแลให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างลื่นไหล และช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาต้องการ งานนี้สำคัญอย่างมาก พุทธศาสนิกชนที่นี่ทำงานหนักกันตั้งแต่ 08.30-18.00 นาฬิกา และพวกเขาต้องยืนตลอดเวลางาน”

คุณ Kunga Tashi จากศูนย์อำนวยการของพระราชวังโปตาลา ระบุว่า “นับตั้งแต่ปี 1984 เป็นต้นมาก็เป็นเวลา 34 ปีแล้วที่พวกเราลาดตระเวนดูแลพระราชวังแห่งนี้ให้แน่ใจว่าไม่มีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ไม่เคยมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่หรืออุบัติเหตุใหญ่ใดๆ เกิดขึ้นเลยสักครั้ง”


ที่มา  China Xinhua News


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: