Variety Update :

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและปกป้องสิ่งแวดล้อม


                                        New China TV

ทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและปกป้องสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

ที่เห็นนี้คือทัศนียภาพมุมสูงของ “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ” ในอำเภอซื่อหง เมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซูทางจีนตะวันออก ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากร และการปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


แผงโซลาร์เซลล์นับร้อยนับพันที่ตั้งเรียงรายอยู่เหนือผืนน้ำกว้างเกิดจากการลงทุนเงินมากกว่า 4,000 ล้านหยวน (ราว 20,000 ล้านบาท) และจะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 650 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

โรงไฟฟ้าลอยน้ำแห่งนี้ได้ปรับใช้โมเดลธุรกิจอย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผสมผสานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหนือน้ำ การเพาะเลี้ยงปลา การผลิตพลังงานลมริมชายฝั่ง และการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์รอบข้าง


 


 


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: