Variety Update :

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนชาวไทยและต่างชาติ ชม มหกรรมโขนแห่งสยาม สัญจร 4 ภาค


กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” สัญจร ๔ ภูมิภาค ให้ชาวไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าชมฟรี!!

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”


โดยจะมีการจัดให้ประชาชนได้ชม “มหกรรมโขนแห่งสยาม”  ซึ่งจะสัญจรไปแสดงทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้มีโอกาสชมการแสดงโขน อันเป็นนาฏยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ  ซึ่งเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ถ้าย้อนกลับไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ชาวไทยได้รับข่าวดีว่า “โขน” การแสดงชั้นสูงของไทย ได้รับรองจากยูเนสโก ประกาศรับรองให้  “โขนไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการอีกด้วย


“มหกรรมโขนแห่งสยาม” เปิดให้เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะสัญจรไปแสดงทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่

 - ภาคเหนือ ได้มีการจัดแสดงไปแล้วเมื่อ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานราษฎร์รักบาท หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่,

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,


 - ภาคใต้ กำหนดจัดในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 - และภาคกลาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยทุกท่านสามารถส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ โดยการถ่ายภาพการแสดงโขน หรือ ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงโขนแล้วติดแฮชแทกคำว่า  #โขนนาฎยกรรมแห่งสยาม  #รักษ์โขน 


 


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: