Variety Update :

ยาวนานกว่า 400 ปี เทศกาลปาเต้าหู้ ในกวางตุ้ง


ยาวนานกว่า 400 ปี เทศกาลปาเต้าหู้ ในกวางตุ้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ชาวบ้านในเมืองชิงหย่วน อำเภอฝูกาง มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน เค้าได้จัดให้มีเทศกาล "ปาเต้าหู้”  เทศกาลที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 400 ปี โดยเชื่อกันว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากการทำงาน และเพื่ออวยพรขอให้ได้ผลผลิตดีและได้รับโชคดีในปีใหม่
เทศกาลดังกล่าวมีบันทึกไว้ว่าเกิดในช่วงราชวงศ์หมิง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวแซ่ “หลิน” ครอบครัวหนึ่งที่ส่งต่อธรรมเนียมนี้กันมารุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นเทศกาลของชุมชนในภายหลัง ซึ่งในปี 2007 เทศกาลนี้ได้ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกวางตุ้งอีกด้วย


 
ที่มา China Xinhua News


 


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: