Variety Update :

ReTuna ห้างขายของมือสองแห่งแรกของโลกในสวีเดน


                                        Clip :  Rob Greenfield

ReTuna ห้างขายของมือสองแห่งแรกของโลกในสวีเดน

"เรียทูนา" (ReTuna) ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของโลกที่ขายเฉพาะของมือสองและของรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจับจ่ายซื้อของที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสวีเดน

ห้างเรียทูนา ตั้งอยู่ในเมืองเอสกิลส์ทูนา (Eskilstuna) ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์ม ภายในห้างสรรพสินค้าขนาดสองชั้นแห่งนี้ เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดที่ล้วนเป็นของมือสองที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในเมือง หรือไม่ก็เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล


ความชาญฉลาดของห้างแห่งนี้ก็คือสถานที่ตั้ง เพราะมันอยู่ติดกับศูนย์รีไซเคิลขยะของเมือง ทำให้มีสิ่งของที่คนทิ้งแล้วเข้าไปอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทีมงานจะคัดแยกของตามหมวดหมู่ต่าง ๆ จากนั้น พนักงานห้างจะไปเลือกสิ่งของที่ขายได้เพื่อนำไปวางขายที่ร้านของตน หรือไม่ก็นำสิ่งของที่สามารถแปรรูปได้ไปทำเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายตามแผนกต่าง ๆ เช่น ร้านขายหนังสือ ร้านอุปกรณ์จักรยาน ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้าแนววินเทจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในห้างยังมีโรงเรียนสอนออกแบบสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำของมือสองมาประดิษฐ์เป็นสินค้าชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยจ้างงานชาวต่างชาติที่อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในสวีเดนภายใต้โครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนด้วย


นับแต่เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2015 เรียทูนา มีรายได้จากการขายของมือสองแล้วประมาณ 83.545 ล้านบาท โดยเมื่อปี 2018 เพียงปีเดียวห้างแห่งนี้มีรายได้กว่า 40 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการหวังว่าห้างแห่งนี้จะเป็นตัวอย่างให้มีการเปิดห้างลักษณะเดียวกันในเมืองอื่น ๆ ของสวีเดน

สวีเดน เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาก โดยกว่า 99% ของขยะจากครัวเรือนถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล (ในจำนวนนี้ราว 50% ถูกนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงให้กำเนิดพลังงาน) การแยกขยะถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนสวีเดนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ รัฐบาลยังผ่านกฎหมายที่ตั้งเป้าให้ประเทศมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2045 ด้วย


 

 

ข้อมูลจาก BBC Thai

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: