Variety Update :

ข้อควรรู้ ก่อนนวดแผนไทยข้อควรรู้ ก่อนนวดแผนไทย

นวดแผนไทย เป็นการนวดชนิดหนึ่ง เน้นไปที่การกด คลึง บีบ ดัด ดึง อบ และประคบ จัดเป็นศาสตร์เพื่อการบำบัดและรักษาโรคของแพทย์แผนไทย รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” เป็นที่นิยมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากช่วยผ่อนคลายจากอาการปวดหรือเมื่อยล้า

แต่การนวดบำบัดนั้น ใช่ว่าจะให้ผลดีกับร่างกายทุกคนเสมอไป เพราะก็มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามในบุคคลบางประเภทที่มีโรคประจำตัวหรือสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ที่อาจเป็นอันตรายได้หากไม่ระมัดระวัง

- การเลือกสถานบริการหรือหมอนวดเป็นสิ่งสำคัญมาก หมอนวดควรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง

- โรคประจำตัวในแต่ละบุคคลของผู้เข้ารับบริการ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่างเช่น โรคความดันโลหิต, โรคหัวใจ, โรคกระดูกพรุน, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โดยเฉพาะไขสันหลัง, โรคข้อต่อหลวม, โรคหลอดเลือด หรือน้ำเหลืออุดตัน, โรคเบาหวาน เป็นต้น


 แต่ไม่ใช่ว่าผู้เป็นโรคเหล่านี้ไม่สามารถนวดแผนไทยได้นะ เพียงแค่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน ว่าสามารถที่จะนวดแผนไทย แบบกดจุด ยืดเส้นได้หรือไม่ เพื่อป้องกันเอาไว้ ไม่ให้เกิดอาการฟกช้ำ ระบบหมุนเวียนเลือดแปรปรวนหรือกระดูกหัก

ทั้งนี้ มีกลุ่มบุคคล 8 ประเภทที่ “ต้องห้าม” ทำการนวด คือ
1. กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
2. กลุ่มคนที่มีบริเวณที่เป็นมะเร็งที่ต้องหลีกเลี้ยง
3. กลุ่มบุคคลที่เป็นโรคติดต่อเช่น โรคเอดส์ โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัดและผู้ป่วยวัณโรค
4. กลุ่มบุคคลที่มีไข้สูงกว่า38.5องศาเซลเซียส
5. กลุ่มบุคคลที่มีอาการอักเสบบวมแดงปรากฏให้เห็น
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูก
7. กลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาใหม่ๆ
และ 8.กลุ่มบุคคลที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 8 เดือนข้อมูลจาก  wongnai.com , newtv


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: