Facebook Twitter
gPlus 
-

ยูเนสโกประกาศ 7 รายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

|

ยูเนสโกประกาศ 7 รายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ประกาศ 7 รายชื่อที่จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ โดยทำการประกาศในระหว่างการประชุมที่ประเทศบาห์เรน ซึ่งแหล่งมรดกโลกเหล่านี้ ได้ผ่านการพิจารณาถึงความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญานานาชาติ

สหรับสถานที่ทั้ง 7 แห่งที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกในครั้งนี้คือ
1. เมืองท่าโบราณที่เมืองคาลฮัทประเทศโอมาน


เมืองคาลฮัท (Qalhat) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศโอมาน เคยมีความสำคัญในระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง 15 ในฐานะเมืองท่าสำคัญ ซึ่งปัจจุบันยังเห็นร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าที่สร้างล้อมรอบเมืองแห่งนี้เอาไว้

ยูเนสโก กล่าวถึงแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นี้ว่าเป็น "ข้อยืนยันทางโบราณคดีถึงความเชื่อมโยงระหว่างดินแดนทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบียกับทั่วโลก"
2. โบสถ์ถูกซ่อนไว้ในนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น


เกาะคิวชู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้าน 10 แห่ง ปราสาท และโบสถ์คริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 18 - 19 ซึ่งในช่วงเวลานั้น ศาสนาคริสต์เป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศ

สถานที่เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมของมิชชันนารีและชาวคริสต์ยุคแรกที่เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยูเนสโกระบุว่า สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เป็นตัวแทนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวคริสต์ที่ต้องหลบซ่อนในยุคนั้น
3. สถาปัตยกรรมกอทิก และอาร์ตเดโค ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย


หลังจากกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของโลกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมืองมุมไบของอินเดียได้พัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและทันสมัยจำนวนมาก

แต่อาคารสถาปัตยกรรมวิกตอเรียเหล่านี้ ที่ยังคงมีระเบียงและเฉลียงให้เห็นเด่นชัด รวมถึงอาคารแบบอาร์ตเดโคที่ส่วนมากได้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล และที่พักอาศัยหลากสีสันในปัจจุบัน เป็นตัวแทนของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนั้น ซึ่งยูเนสโกกล่าวว่า พวกมันสะท้อนให้เห็นถึงช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของมุมไบในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 19 - 20
4. โอเอซิสขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย


นอกจาก อัล-ฮาซา ทางตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับ จะเป็นโอเอซิสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นที่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินใหม่ มาจนถึงปัจจุบัน

โอเอซิสในซาอุดีอาระเบียแห่งนี้ ยังประกอบไปด้วยต้นปาล์มกว่า 2 ล้านต้น คูคลอง ลำธาร ไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างและแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งยูเนสโกมองว่าเป็น "ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม" ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


5. วัดบนภูเขาซันซา ประเทศเกาหลีใต้


วัดทั้ง 7 แห่งบนภูเขาซันซา ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของศาสนิกชนมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 7 ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีสนามหญ้าเปิด ห้องโถงสำหรับเทศนา ซุ้มศาลา และอุโบสถที่งดงาม

ยูเนสโก กล่าวว่า วัดเหล่านี้เป็น "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้ในฐานะศูนย์รวมความเชื่อ และสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนา"
6. แหล่งโบราณคดีของจักรวรรดิแซสซานิด ในจังหวัดฟาร์ส ประเทศอิหร่าน


โครงสร้างที่มีความสำคัญเชิงโบราณคดี 8 แห่ง ใน จ. ฟาร์ส ของอิหร่าน ประกอบไปด้วยทั้ง ปราสาท และแผนผังเมือง ถูกสร้างขึ้นในจักรวรรดิแซสซานิด ช่วงศตวรรษที่ 3-5

ยูเนสโก กล่าวว่า สถานที่เหล่านี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง แต่ยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะโรมัน และประเพณีของจักรวรรดิอาคีมานิด และจักรวรรดิพาร์เธีย ในช่วงเวลานั้นอีกด้วย7. กำแพงหินเรียง ประเทศเคนยา

กำแพงหินเรียงที่แหล่งโบราณคดี ธิมลิค โอฮิงกา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมิโกริ เป็นกำแพงหินเรียงที่ใหญ่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ในบรรดากำแพงแบบเดียวกันที่ถูกสร้างขึ้นใกล้ทะเลสาบวิกตอเรียของเคนยา

กำแพงหินเรียง เป็นการก่อกำแพงโดยอาศัยการเรียงตัวของหินโดยปราศจากปูน โดยกำแพงแห่งนี้ เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้ในการต้อนสัตว์ และยูเนสโก ยกให้เป็นตัวอย่างของประเพณีในชุมชนปศุสัตว์แรก ๆ ในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบวิกตอเรีย
ที่มา  BBC Thaiข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ยูเนสโกประกาศ 7 รายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโกประกาศ 7 รายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ประกาศ 7 รายชื่อที่จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่

SHAREความคิดเห็น
Hoh Xil มรดกโลกแห่งใหม่ในดินแดนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

Hoh Xil มรดกโลกแห่งใหม่ในดินแดนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนดินแดน “โฮ ซิล” (Hoh Xil) ในมณฑลชิงไห่ของจีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

SHAREความคิดเห็น
สตูล อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

สตูล อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ผืนดินที่เป็นดุจบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า

SHAREความคิดเห็น
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

ทัศนียภาพหิมะของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย (shennongjia) ในมณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีน

SHAREความคิดเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 31 แห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโลกร้อน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 31 แห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโลกร้อน

        องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ...

SHAREความคิดเห็น
ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนกิมจิเกาหลีเหนือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนกิมจิเกาหลีเหนือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกเตรียมขึ้นบัญชีกิมจิเกาหลีเหนือให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หลังจากที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนกิมจิเกาหลีใต้ไปแล้ว

SHAREความคิดเห็น
ยูเนสโกยกย่องดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ร.ว.เปีย มาลากุลเป็นบุคคลสำคัญ

ยูเนสโกยกย่องดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ร.ว.เปีย มาลากุลเป็นบุคคลสำคัญ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลสำคัญ /...

SHAREความคิดเห็น
บ้านหลวงราชไมตรี รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโก

บ้านหลวงราชไมตรี รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโก

โครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชไมตรี จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

SHAREความคิดเห็น
เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช คว้ารางวัลอนุรักษ์ จากยูเนสโก

เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช คว้ารางวัลอนุรักษ์ จากยูเนสโก

เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช คว้ารางวัลดี ในการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน