Variety Update :

ช่างภาพชาวญี่ปุ่นจับภาพสิ่งมีชีวิตแสนสวยงามใต้ทะเลช่างภาพชาวญี่ปุ่นจับภาพสิ่งมีชีวิตแสนสวยงามใต้ทะเล

ช่างภาพชาวญี่ปุ่น Toru Kasaya บันทึกภาพถ่ายสวยงามของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณชายฝั่งของญี่ปุ่น ซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดจำวน 23 ภาพ ได้ถูกมาจัดนิทรรศการที่นิวยอร์กของสหรัฐฯเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
Kasaya เคยได้รับรางวัล National Geographic Photo Prize ครั้งที่ 6 กล่าวว่า เขาถ่ายรูปเหล่านี้ที่บริเวณใกล้ชายฝั่งที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีประชาชนไม่มากที่ตระหนักถึงชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายใต้จมูกของพวกเขา แม้แต่ชาวประมงที่อาศัยอยู่ในทะเลก็ประหลาดใจ เมื่อพวกเขาเห็นรูปถ่าย พวกเขาบอกว่าไม่มีทางรู้เลยว่ามีสิ่งมีชีวิตทางทะเลเหล่านี้อยู่

ที่มา thesun


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: