Variety Update :

ท็อปส์ร่วมกับยูนิเซฟ เติมเต็มโลกแห่งการเรียนรู้ มอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ปี 2ท็อปส์ร่วมกับยูนิเซฟ เติมเต็มโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส เดินหน้ามอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ต่อเนื่องปี 2

ความยากจน ไม่ใช่ปัญหาเดียวของการขาดโอกาสทางการศึกษา มีเด็กๆ จำนวนมาก อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ระยะทางจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญ นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ทำให้ภาษาไทย ไม่ใช่ภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาเหล่านี้จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ท็อปส์ ร่วมกับ ยูนิเซฟ เดินหน้าสานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคันรถ จำนวน 2 คัน มูลค่า  4.4 ล้านบาท ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้
โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดย บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เปิดโครงการระดมทุนเพื่อนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่บรรจุหนังสือประเภทต่างๆ ไว้เต็มคันรถ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิ่งไปหาเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านห่างไกล  โดยการเชิญชวนลูกค้าท็อปส์ร่วมบริจาคผ่านบาร์โค้ดขั้นต่ำ 20 บาท  ณ จุดแคชเชียร์ และกล่องบริจาค ที่ ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และผู้แทนองค์การยูนิเซฟได้ส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน 2 คันแรก มูลค่า 4.4 ล้านบาทให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังคงดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ที่ได้มีการส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มอีก จำนวน 2 คัน แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2   จังหวัดตาก

อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์และ ท็อปส์ เผยว่า “บริษัทมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมระดมทุนให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า  34 ล้านบาท   เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยังขาดโอกาสในประเทศไทย และสานต่อโครงการเพื่อการศึกษาขององค์การยูนิเซฟ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการปลดล็อคความยากจน และความเหลื่อมล้ำ โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่  จะทำให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ สร้างนิสัยให้รักการอ่าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา เพราะการศึกษาจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้น เติบโตเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาของชุมชน และประเทศชาติต่อไป”
โธมัส ดาวิน  ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิเซฟมุ่งมั่นและยึดมั่นในพันธกิจหลัก ที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสที่เท่าเทียม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ หนังสือ นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และพัฒนาการของเด็กๆ รถห้องสมุดเคลื่อนที่จึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกกว้างและการสร้างโอกาสที่จะฟูมฟักให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เติบโตขึ้นพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี  และไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตาม  โครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีที่ผ่านมา ได้เข้าถึงเด็กในพื้นที่ห่างไกลเป็นจำนวนมาก และร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และนี่จึงเป็นที่มาของการต่อยอดโครงการในปีนี้ และปีต่อๆ ไปในอนาคต ทั้งนี้ ท็อปส์ ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการทำให้โครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี”

อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เผยว่า “ขอขอบคุณทาง ท็อปส์ และยูนิเซฟ ที่เดินทางมามอบรถห้องสมุดให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ที่นี่มีเด็กจำนวนกว่า 800 คนในพื้นที่ห่างไกล 12 โรงเรียน ที่ประสบปัญหาด้านการเดินทาง จนไม่สามารถเข้าถึงโลกของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ รถห้องสมุดจึงถือเป็นตัวแทนความรู้ ที่จะวิ่งไปหาเด็กๆ และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ”ด้าน สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง กล่าวว่า “จากผลสำรวจพบว่าในปี 2557 นักเรียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนในห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี มีพัฒนาการในการอ่านออกเขียนได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถึงร้อยละ 20 ซึ่งภายในปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงงานและทรงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง ทำให้ในสามปีที่ผ่านมา ส่งผลสำเร็จ มีเด็กที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงลดลงเหลือเพียงร้อยละ 12 ซึ่งเมื่อท็อปส์และยูนิเซฟ มอบรถห้องสมุดให้ เชื่อว่าเด็กจะสามารถพัฒนาความรู้ การอ่านเขียนได้ดีขึ้นแน่นอน”

ส่วนน้อง ธนทัศน์ เด็กน้อยวัย 10 ปี  เผยความรู้สึกว่า “ช่วงพักเที่ยงของทุกๆ วัน ผมจะไปอ่านหนังสือที่รถห้องสมุดเคลื่อนที่ครับ ชอบอ่านหนังสือนิทานมากที่สุด เพราะหนังสือนิทานมีรูปภาพสวยงาม ที่ผมไม่เคยเห็นของจริง เช่น เสือ ยีราฟ ฮิปโป ผมดีใจมากๆ ที่มีโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ผมจะตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ โตขึ้นจะเป็นทหารที่คอยปกป้องประเทศชาติครับ”

ทั้งนี้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั้ง 2 คัน จะถูกบรรจุแน่นไปด้วยหนังสือหลายประเภทที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย อาทิ หนังสือนิทาน, หนังสือวิทยาศาสตร์, หนังสือภาษาไทย ฯลฯ รวมถึงเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน ทั้งกิจกรรมบันทึกการอ่าน, กิจกรรมนักเล่าตัวยง อ่านหนังสือให้เพื่อนฟัง, กิจกรรมวาดภาพจากการ์ตูนที่ชอบ ฯลฯ และจะมีคุณครูประจำรถ คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือน้องๆ ในการอ่านหนังสือ ซึ่งเด็กๆ สามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้ด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนหนังสือภายในรถให้เหมาะสม รถห้องสมุดเคลื่อนที่จะวิ่งอยู่ในจังหวัดตาก เพื่อนำความรู้ไปมอบให้เด็กๆ อย่างทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: