Variety Update :

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดบ้านครั้งแรกเผยชีวิตจริงแม่ลูกสิบ ผู้อุทิศตน ลดต้นตอปัญหาสังคมมูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดบ้านครั้งแรกเผยชีวิตจริงแม่ลูกสิบ ผู้อุทิศตน ลดต้นตอปัญหาสังคม

กว่า 47 ปี ที่ทำงานด้วยเป้าหมาย และ ความมุ่งมั่นจะส่งเด็กกำพร้าในสังคมไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำรูปแบบที่เป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า จากหมู่บ้านเด็ก SOS ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ที่ใช้ “ครอบครัวทดแทนถาวร” ด้วยการมีคุณแม่คอยดูแลลูกๆ ระยะยาวจนเด็กเติบโต


ซึ่งปัจจุบันมีเด็กๆ โสสะ ประมาณ 700 คน อยู่กับครอบครัวทดแทนถาวร 60 ครอบครัว ใน 5 หมู่บ้านทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต เด็กๆที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวโสสะจะได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากแม่โสสะ และเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และที่สำคัญยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังความสามารถ จนเด็กๆเติบโตสามารถออกไปประกอบอาชีพ สร้างครอบครัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้มี วันครอบครัวสากล ขึ้นทั่วโลกเพื่อให้สังคมตระหนักว่า ครอบครัวเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดกับการเติบโตของเด็กๆ ทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดงาน “ครอบครัวคือชีวิต” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ใช้ธีมว่า เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก (no child should grow up alone)
นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิฯ ได้กล่าวถึงธีมในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก หรือ no child should grow up alone เป็นสโลแกนยุทธศาสตร์ ที่เอสโอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศใช้ในปัจจุบันจนถึงปี 2030  วางไว้ว่าประเทศสมาชิกของเอสโอเอส มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวโสสะ หรือ แม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในครอบครัวของตนเอง โดยเน้นที่คุณภาพในการเลี้ยงดูเด็กเป็นสำคัญ ให้มีเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยลำพังน้อยที่สุด  จริงๆ เรื่องนี้เราพยายามมามากกว่า 47 ปี ทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อแก้ไขจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม แต่ปัญหามันก็ไม่หมดไปง่ายๆ ตอนนี้พวกเราเพียงต้องการกำลังสนับสนุนจากสื่อมวลชน จากรัฐบาล และจากคนไทย ที่จะช่วยให้ความพยายามของพวกเรามีแรง มีพลังในการทำสิ่งนี้ให้ยาวนานต่อไป”
ในงานครอบครัวคือชีวิต คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาและ พล.ต.ต. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานการจัดงาน ร่วมกับ นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ พร้อมแขกคนสำคัญของงาน อาทิ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, ดวงใจ ตั้งสง่า นำสื่อมวลชนและแขกของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เข้าชมภายในบ้านโสสะ บางปู สมุทรปราการ พบกับแม่โสสะฯ และลูกๆ ของพวกเธอ ดูวิถีชีวิตของการเป็นคุณแม่ลูกสิบที่ทำงานอุทิศชีวิตตัวเองมาทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกกว่า 10 คนในบ้านโสสะของเธอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆในกลุ่มเสี่ยง ทุกคนเติบโตด้วยขึ้นความรัก หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ที่ www.facebook.com/SOSthailand


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: