Facebook Twitter
gPlus 
-

จีนเริ่มอภิมหาโปรเจก ขุดอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมเมือง

|
จีนเริ่มอภิมหาโปรเจก ขุดอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมเมือง

คลิปวีดีโอจำลองเส้นทางเชื่อมเมืองเซินเจิ้นและเมืองจงซานของมณฑลกวางตุ้งทางจีนตอนใต้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างส่วนแรกเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลฝานสือสุ่ยเต้า (矾石水道隧道) ความยาว 7 กิโลเมตร
รายงานระบุว่าเส้นทางเชื่อมเมืองฯ ที่มีความยาวทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์และสะพานอีกหลายแห่ง รวมถึงเกาะเทียมกลางทะเล โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี 2024
ทั้งนี้ การก่อสร้างเส้นทางเชื่อมเมืองฯ ที่ทั้งข้ามและลอดพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางวิศวกรรม ที่จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากสองชั่วโมงเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น
ที่มา China Xinhua News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

จีนเริ่มอภิมหาโปรเจก ขุดอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมเมือง

จีนเริ่มอภิมหาโปรเจก ขุดอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมเมือง

จีนเริ่มก่อสร้างอภิมหาโปรเจกเส้นทางเชื่อมเมืองเซินเจิ้นและเมืองจงซานของมณฑลกวางตุ้งทางจีนตอนใต้

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน