Variety Update :

กษัตริย์สวาซิแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินีกษัตริย์สวาซิแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี

สมเด็จพระราชาธิบดี อึมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ทรงประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี" (the Kingdom of eSwatini) เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ภายในงานเฉลิมฉลอง 50 ปีการประกาศเอกราชของประเทศ และยังเป็นงานฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาของพระองค์ด้วย

การประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "เอสวาตินี" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชาวสวาซี" นี้ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวสวาซีบางกลุ่ม ที่เชื่อว่าพระราชาควรให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองของประเทศมากกว่า

การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แม้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซิแลนด์จะทรงเรียกชื่อประเทศของพระองค์ว่า "เอสวาตินี" มาหลายปีแล้วก็ตาม อีกทั้งยังใช้คำนี้ในระหว่างมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2017 และการประชุมใหญ่สหภาพแอฟริกา เมื่อปี 2014

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซิแลนด์ทรงอธิบายว่า การเปลี่ยนชื่อประเทศครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน "เวลาเราไปต่างประเทศ คนมักบอกว่าพวกเรามาจากสวิตเซอร์แลนด์"

ทั้งนี้ สวาซิแลนด์เป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ในปี 2007 มีผู้ประท้วงหลายพันคนเรียกร้องให้มีปฏิรูปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส่วนสมเด็จพระราชาธิบดี อึมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์นั้น ทรงมีพระอัครมเหสีและพระชายา 15 คน ขณะที่พระราชบิดาของพระองค์คือ สมเด็จพระราชาธิบดี โซบูซาที่ 2 แห่งสวาซิแลนด์ มีพระอัครมเหสีและพระชายาถึง 125 คนในระหว่างครองราชย์

นอกจากนั้น ประเทศที่มีขนาดเพียง 17,364 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ยังมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหรือเอดส์มากที่สุดในโลกอีกด้วย
ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: