Variety Update :

เคยเห็นกันมั้ย เต่าหน้าประหลาดไว้ผมทรงพังก์ที่กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์เคยเห็นกันมั้ย เต่าหน้าประหลาดไว้ผมทรงพังก์ที่กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์

ที่เห็นอยู่นี้คือ "เต่าแม่น้ำแมรี่ (Mary River turtle)" เต่าน้ำจืดหน้าตาประหลาดที่มีผมตั้งทรงพังก์สีเขียวและหายใจได้ทางอวัยวะเพศ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานเสี่ยงสูญพันธุ์ ตามบัญชีของสมาคมสัตววิทยากรุงลอนดอน (ZSL)
เต่าชนิดนี้เป็นสัตว์ประจำถิ่นที่พบได้ในแม่น้ำแมรี่ ซึ่งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย มักมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมตามตัวจนดูเหมือนว่ามีผมยาวสีเขียวเหมือนชาวพังก์ (Punk) นอกจากนี้มันยังมีติ่งเนื้อที่คล้ายนิ้วงอกยาวออกมาใต้คางอีกด้วย

เต่าแม่น้ำแมรี่เป็นสัตว์ที่หายใจได้ทางทวารรวม (Cloaca) ซึ่งเป็นช่องเปิดที่ใช้งานทั้งในการขับถ่ายและผสมพันธุ์ โดยจะมีอวัยวะใช้หายใจคล้ายเหงือกปลาอยู่ภายในช่องเปิดนี้ ทำให้มันสามารถซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำได้นานถึงครั้งละ 3 วัน
รูปลักษณ์ที่แปลกตาและนิสัยที่เชื่องไม่ดุร้าย ทำให้เต่าแม่น้ำแมรี่ถูกจับจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง โดยผู้คนนิยมเลี้ยงเต่าชนิดนี้กันอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1960-1970


สภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้เต่าแม่น้ำแมรี่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ลำดับที่ 30 ในบัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่มีเอกลักษณ์ทางวิวัฒนาการและเสี่ยงสูญพันธุ์ของโลก (EDGE) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมสัตววิทยากรุงลอนดอน (ZSL) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดเป็นอันดับแรกในบัญชีนี้ ได้แก่เต่าหัวใหญ่มาดากัสการ์ (Madagascar big-headed turtle)
บัญชีรายชื่อดังกล่าวจัดทำขึ้นตามข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ PLOS One โดยนอกจากสัตว์เลื้อยคลานแล้ว ยังมีการระบุบัญชีรายชื่อของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนกและปะการัง 100 ชนิดที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดด้วย โดยสัตว์ในกลุ่มนี้ถือเป็นชนิดพันธุ์ที่ควรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์เป็นลำดับแรก เนื่องจากหลายตัวเป็นสัตว์ประเภทที่มีวิวัฒนาการมาเป็นสายโดดเดี่ยว และบางชนิดมีทายาทในรุ่นปัจจุบันเหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น

ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: