Variety Update :

จีน-อิตาลี แท็กทีมสร้างรถยนต์ไฟฟ้าพิมพ์ 3 มิติ คันแรกของโลก


                                                               Polymaker


จีน-อิตาลี แท็กทีมสร้างรถยนต์ไฟฟ้าพิมพ์ 3 มิติ คันแรกของโลก

นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่ Polymaker บริษัทวัสดุพิมพ์ 3 มิติของจีน และ XEV บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของอิตาลี ได้ร่วมมือกันสร้าง “LSEV” รถยนต์ไฟฟ้าพิมพ์ 3 มิติคันแรกของโลก ซึ่งคาดกันว่ารถยนต์คันนี้อาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นสำคัญ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สำหรับการนำวิทยาการพิมพ์ 3 มิติมาใช้กับการผลิตจำนวนมาก
รถยนต์ LSEV เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีน้ำหนัก 450 กิโลกรัม นอกจากโครงรถยนต์ ที่นั่ง และกระจกแล้ว ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกก็ล้วนสร้างขึ้นจากวัสดุโพลีเมอร์ ผ่านการพิมพ์แบบ 3 มิติ
โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบจำลองรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี แต่บริษัท XEV กลับใช้เวลาเพียง 3-12 เดือนก็ดำเนินการออกแบบเสร็จสิ้น หลังจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังได้วางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์ LSEV จำนวนมากภายในสิ้นปีนี้ที่มา China Xinhua News

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: