Variety Update :

ทำไมเมื่อเห็นคนอื่นหาว เราถึงหาวตาม?
ทำไมเมื่อเห็นคนอื่นหาว เราถึงหาวตาม?

การหาว เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมตอบสนองนี้เกิดขึ้นจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่มีผลต่อกลุ่มอาการผิดปกติอย่างทูเร็ตต์ ซินโดรม (Tourette Syndrome) หรืออาการกระตุกซ้ำๆ ซึ่งความเข้าใจในพฤติกรรมการหาวต่อๆ กันนี้ สามารถช่วยให้เข้าใจโรคดังกล่าวได้ด้วย

อย่างไรก็ดี การหาวติดต่อกัน ในเชิงการแพทย์ถือว่าเป็นเอคโคฟีโนมีนา หรือการลอกเลียนแบบคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นโดยอัตโนมัติ พบได้ในกลุ่มผู้ป่วยทูเร็ตต์ ซินโดรม โรคลมชัก และออทิซึม

ผลการศึกษานี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Current Biology โดยให้อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่าง 36 ราย มองคนอื่นหาว โดยบางคนได้รับอนุญาตให้หาวได้ตามสบาย แต่บางคนถูกกำหนดให้กลั้นอาการเอาไว้ พบว่า ความอยากหาว ถูกกระตุ้นจากสมองส่วนที่สั่งการการเคลื่อนไหวพื้นฐานของแต่ละคน หรือขึ้นอยู่กับความไวต่อการกระตุ้นของแต่ละคนนั่นเอง

นอกจากนี้ จากการใช้เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) พบว่า สามารถทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ไวต่อการถูกกระตุ้นมากขึ้น ทำให้อาสาสมัครมีแนวโน้มจะเลียนแบบการหาวจากคนอื่นมากขึ้น


ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ในภาควิชาประสาทวิทยา ได้อธิบายเกี่ยวกับการค้นพบนี้ว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ทางการแพทย์ได้ โดยใช้ในผู้ป่วยทูเร็ตต์ ซินโดรม หากเราสามารถลดความไวของสมองต่อการถูกกระตุ้นได้ เราก็อาจช่วยลดอาการกระตุกซ้ำๆ ได้

ส่วนผู้ที่ร่วมค้นคว้าในครั้งนี้กล่าวเสริมว่า “หากเราสามารถเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความไวของสมองต่อการถูกกระตุ้นมีผลต่อความผิดปกติทางประสาทอย่างไร เราก็มีแนวโน้มจะรักษาในทางกลับกันได้”

สำหรับเป้าหมายสำคัญของการค้นคว้านี้ ก็คือการหาหนทางรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การใช้เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจได้ผลในการปรับความสมดุลของระบบประสาท

ด้านนักจิตวิทยาจากสถาบันโพลีเทคนิค มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ที่วิจัยความเชื่อมโยงระหว่างการหาวและความรู้สึกร่วม ชี้ว่าการใช้เครื่องทีเอ็มเอสเป็นวิธีใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมการหาวที่เกิดติดต่อกันระหว่างบุคคล ซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังมีความรู้ค่อนข้างน้อย ว่ามนุษย์เราหาวทำไม แม้ว่าการศึกษาหลายชิ้นที่ผ่านมา เสนอแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวกับความรู้สึกร่วม แต่ก็ยังได้ผลที่ขัดแย้งกัน ส่วนการค้นพบใหม่นี้ อาจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาว อาจไม่เกี่ยวกับกระบวนการทางความรู้สึกก็ได้

ที่มา scienceillustratedthailand


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: