Variety Update :

จีนสร้างสะพานรถไฟ 2 ชั้น ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ครองสถิติโลกถึง 3 อย่าง
จีนสร้างสะพานรถไฟ 2 ชั้น ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ครองสถิติระดับโลกถึง 3 อย่าง

จีนดำเนินการสร้าง “ไป๋ซาถัว” สะพานขึงทางวิ่งรถไฟฟ้าแบบโครงเหล็กใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสะพานแห่งนี้จะพาดผ่านแม่น้ำแยงซีเกียง ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากเมืองกุ้ยหยางไปยังเทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ลดลงจากเดิม 10 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมงสะพานดังกล่าวมี 2 ชั้น โดยชั้นบนมีรางรถไฟ 4 ราง รองรับรถไฟโดยสารที่วิ่งด้วยความเร็ว 200 เมตรต่อชั่วโมง ส่วนชั้นล่าง มีรางรถไฟ 2 ราง รองรับรถไฟบรรทุกสินค้าที่วิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สะพานดังกล่าวมีความยาวรวมคือ 5.32 กิโลเมตร และกำลังจะเข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนเปิดให้ใช้จริงเร็ว ๆ นี้นอกจากนี้ สะพานไป๋ซาถัวยังครองสถิติระดับโลกถึง 3 อย่างอีกด้วย ได้แก่ สะพานรางรถไฟสองชั้นแห่งแรกของโลก สะพานรางรถไฟ 6 รางแห่งแรกของโลก และสะพานรางรถไฟที่รองรับน้ำหนักได้มากที่สุดอีกด้วยที่มา China Xinhua News

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: