Variety Update :

สีสวยอ่ะ แอปเปิ้ลเนื้อสีชมพู น่าลองกินสีสวยอ่ะ แอปเปิ้ลเนื้อสีชมพู น่าลองกิน

นี่คือ Pink Pearl Apple แอปเปิ้ลที่มีเนื้อในเป็นสีชมพูสวยน่ากิน เป็นสายพันธุ์แอปเปิ้ลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี 1944 โดย Albert Etter นักเพาะพันธุ์จากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าเขาพัฒนามาจากสายพันธุ์ Malus niedzwetzkyana แอปเปิ้ลที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเมืองจีน อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถานและอุซเบกิซสถานผลของแอปเปิ้ลพันธุ์นี้จะมีขนาดปานกลาง มีรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั่วโลกมีแอปเปิ้ลกว่า 7,500 สายพันธุ์ มีรสชาติที่แตกต่างกันและการนำไปใช้ก็ต่างกันด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: