Variety Update :

Lithops พืชที่มีลักษณะเหมือนก้อนหิน


Lithops พืชที่มีลักษณะเหมือนก้อนหิน

เรื่องน่ารู้ Lithops เป็นพืชชนิดหนึ่งในกลุ่มของพืชอวบน้ำ มีขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง และอากาศเย็นในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศนามิเบีย และประเทศแถบแอฟริกาใต้ รูปร่างมีความแตกต่างไปจากพืชอวบน้ำทั้งรูปร่าง ลักษณะ สีสัน คล้ายคลึงกับ ก้อนหิน ก้อนกรวด จนมีผู้เรียกว่า "หินมีชีวิต"
ที่มา สำรวจโลก


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: