Facebook Twitter
gPlus 
-

มท.สรุปยอดประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศกว่า 19ล้านคน

|


กระทรวงมหาดไทย สรุปยอดจำนวนประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 19,128,366 คน

กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 24.00 น.

มีจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีในสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ  ทั้งพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่ง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ จำนวน 878 แห่ง รวมทั้งสิ้น 16,162,510 คน พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2,965,856 คน รวมมีผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ทั้งสิ้น 19,128,366 คน

นอกจากนี้ ทุกพื้นที่ ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุความไม่สงบเรียบร้อยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เป็นการรวบรวมเฉพาะในส่วนพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่แต่ละจังหวัดรับผิดชอบเท่านั้น ไม่รวมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของทุกเหล่าทัพ ส่วนราชการและเอกชนอื่น
ที่มา news.ch7ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มท.สรุปยอดประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศกว่า 19ล้านคน

มท.สรุปยอดประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศกว่า 19ล้านคน

กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ

SHAREความคิดเห็น
ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เช็คเลย 114 จุดถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เช็คเลย 114 จุดถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

สำหรับประชาชนในอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่ต้องการเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

SHAREความคิดเห็น
ถวายดอกไม้จันทน์ ถวายสักการะพร้อมกันทั่วแผ่นดิน

ถวายดอกไม้จันทน์ ถวายสักการะพร้อมกันทั่วแผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายพิธีการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนในการถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน