Variety Update :

พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เจ้าของเสียงทรงพลังออกคําสั่งทหารกองเกียรติยศพันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เจ้าของเสียงทรงพลังออกคําสั่งทหารกองเกียรติยศ

ประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่างเกิดความสงสัยว่า ผู้ใดคือเจ้าของเสียงอันทรงพลังเฉียบขาดที่ออกคําสั่งควบคุมแถวทหารกองเกียรติยศ ระหว่างพระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ

เจ้าของเสียงคือ "พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์" หรือคุณก้อย ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั่นเอง

ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560


ที่มา tnews

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: