Variety Update :

60 ปี ทางหลวงสู่หลังคาโลก ซินเจียง-ทิเบต ทางหลวงที่สูงสุดในโลก


                                Chinese bridge


60 ปี ทางหลวงสู่หลังคาโลก ซินเจียง-ทิเบต ทางหลวงที่สูงสุดในโลก

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1957 หรือเมื่อ 60 ปีก่อน ทางหลวงมุ่งหน้าจากอำเภอเย่เฉิง (Qaghiliq) ทางตอนใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอูยกูร์ ข้ามเทือกเขาคุนหลุน เทือกเขาไกรลาส จนถึงเขตอาหลี่ ( Ngari) ในดินแดนหลังคาโลกอย่างทิเบตได้ถือกำเนิดขึ้น


ถนนสายนี้มีความยาวทั้งสิ้น 1,179 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือน้ำทะเลกว่า 5,400 เมตร ภายใต้อุณภูมิที่สูงไม่เกิน 5 องศา ตลอดจนปริมาณออกซิเจนที่สูงไม่ถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ตอนกลางของจีน


วันเวลาที่ผ่านไป ไม่ได้ทำให้ถนนสายนี้เสื่อมโทรมลง แต่กลับสร้างความปลอดภัยและศักยภาพที่เอื้อต่อการขับขี่มากขึ้นเรื่อยๆ หากต้องการเดินทางจากอำเภอเย่เฉิงไปถึงเขตอาหลี่เดิมต้องใช้เวลานานถึง 15 วัน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1 วันเท่านั้น

ที่มา China Xinhua News


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: