Facebook Twitter
gPlus 
-

ซากฟอสซิลบรรพบุรุษวาฬ แหวกว่ายกลางทะเลทรายอียิปต์

|ซากฟอสซิลบรรพบุรุษวาฬ แหวกว่ายกลางทะเลทรายอียิปต์

ภาพซากฟอสซิลของ “อาร์คีโซติ” (Archaeoceti) วาฬที่มีความเก่าแก่ที่สุดและสูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งถูกขุดพบในเขตอัลไฟยุมทางตอนกลางของอียิปต์ โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางบรรพชีวินวิทยาภายใต้ชื่อ “วาดี อัล ฮีตัน” (Wadi Al-Hitan) ที่แปลว่าหุบเขาแห่งวาฬ และยังได้รับการยกให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 2005 อีกด้วย

ที่มา China Xinhua News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ซากฟอสซิลบรรพบุรุษวาฬ แหวกว่ายกลางทะเลทรายอียิปต์

ซากฟอสซิลบรรพบุรุษวาฬ แหวกว่ายกลางทะเลทรายอียิปต์

ซากฟอสซิลของ “อาร์คีโซติ” (Archaeoceti) วาฬที่มีความเก่าแก่ที่สุดและสูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งถูกขุดพบในเขตอัลไฟยุมทางตอนกลางของอียิปต์

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน