Facebook Twitter
gPlus 
-

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เชิญชมนิทรรศการ ๑ในดวงใจไทยนิรันดร์

|
ถวายความอาลัยแด่ “รัชกาลที่ 9” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ผ่านนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์”

ความโศกเศร้าอาดูรยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนไม่จางหาย แต่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยยึดถือและปฏิบัติตามสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดอะ คริสตัล และ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวม

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ มาจัดแสดงในรูปแบบแห่งความพอเพียง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา


กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และกลุ่มบริษัทในเครือ สถาปนิก 49 ได้จัดนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวมบันทึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกร และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งพระองค์เป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ รวมไปถึงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตบนความพอเพียงพอดี และเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งคำสอนของพระองค์ยังคงสถิตย์อยู่ในดวงใจคนไทยทุกคนเสมอ”

ขณะที่ ประภากร วทานยกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กล่าวว่า “จุดเด่นของนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำหลักคำสอนเรื่อง “ความเพียร” และ “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยในเรื่องของ “ความเพียร” นั้นถูกสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของนิทรรศการ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการคิดคอนเซปต์มาจากประโยคที่ว่า "ครั้งแรก...มักจะยากเสมอ" คือการทำอะไรที่ไม่เคยทำมักจะยากลำบาก ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง บางคนถึงกับถอดใจ แต่เมื่อศึกษาพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเห็นว่า พระองค์ทรงมี “ครั้งแรก” ที่เริ่มทำสิ่งต่างๆ เช่นกัน แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระองค์ไม่เคยแสดงว่าเป็นอัจฉริยะ แต่ทรงแสดงว่าที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลมาจากความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ทั้งในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และความรู้แขนงอื่นๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ ทรงลงมือปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจ ที่จะพัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่พระองค์รัก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยและผู้เข้าชมนิทรรศการทุกคน”


ทั้งนี้เนื้อหาภายในนิทรรศการจะรวบรวมพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ  ตลอดจนพระปรีชาสามารถในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติเป็น “ครั้งแรก” นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ (timeline) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุของพระองค์ท่าน อาทิ 8 พรรษา ทรงเริ่มสนพระทัยการถ่ายภาพและได้รับพระราชทานกล้อง

ตัวแรกยี่ห้อ Coronet Midget จากสมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง, 9 พรรษา ทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อคลาริเน็ทอันแรก, 25 พรรษา ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิตพระราชทานกำเนิดทุนภูมิพลทรงระดุมทุนเพื่อจัดตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์ เกิดโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก คือ สร้างถนนเข้าไปยังห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 31 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครบทุกจังหวัด, 32 พรรษา ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์, 33 พรรษา ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, 37 พรรษา ทรงเริ่มต่อเรือใบพระที่นั่งลำแรก เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class) พระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน, 40 พรรษา เริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1 เป็นต้น


ส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมของนิทรรศการในครั้งนี้ได้ยึดหลัก “ความพอเพียง” ดีไซน์ออกมาอย่าง “เรียบง่าย แต่สง่างาม” ใช้ของที่มีอยู่แล้ว อาทิ ชั้นโชว์สินค้าของห้างสรรพสินค้า มานำเสนอในรูปแบบใหม่ทำให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมนำเทคนิคกระจกสะท้อนตัวอักษรมาเป็นไฮไลต์อยู่ตรงกลางนิทรรศการ นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงบนกระจก สื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้มายืนชมคำสอนเหล่านั้นและสะท้อนกลับไปยังตนเอง เพื่อระลึกและนำกลับไปยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

ร่วมชมนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา สอบถามเพิ่มเติม 02-101-5959ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เชิญชมนิทรรศการ ๑ในดวงใจไทยนิรันดร์

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เชิญชมนิทรรศการ ๑ในดวงใจไทยนิรันดร์

ถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ผ่านนิทรรศการ ๑ในดวงใจไทยนิรันดร์

SHAREความคิดเห็น
เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เตรียมเสิร์ฟความอร่อยในงาน FOOD TRUCK FESTIVAL

เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เตรียมเสิร์ฟความอร่อยในงาน FOOD TRUCK FESTIVAL

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ยกขบวนฟู้ดทรัค เสิร์ฟความอร่อยในงาน FOOD TRUCK FESTIVAL

SHAREความคิดเห็น
เดอะ คริสตัลชวนหล่อเหรียญที่ระลึก ในกิจกรรมหล่อรวมใจถวายแม่

เดอะ คริสตัลชวนหล่อเหรียญที่ระลึก ในกิจกรรมหล่อรวมใจถวายแม่

“เดอะ คริสตัล” ชวนหล่อเหรียญที่ระลึก ในกิจกรรม “หล่อรวมใจถวายแม่” ศูนย์...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน