Variety Update :

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เชิญชมนิทรรศการ ๑ในดวงใจไทยนิรันดร์
ถวายความอาลัยแด่ “รัชกาลที่ 9” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ผ่านนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์”

ความโศกเศร้าอาดูรยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนไม่จางหาย แต่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยยึดถือและปฏิบัติตามสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดอะ คริสตัล และ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวม

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ มาจัดแสดงในรูปแบบแห่งความพอเพียง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา


กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และกลุ่มบริษัทในเครือ สถาปนิก 49 ได้จัดนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวมบันทึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกร และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งพระองค์เป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ รวมไปถึงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตบนความพอเพียงพอดี และเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งคำสอนของพระองค์ยังคงสถิตย์อยู่ในดวงใจคนไทยทุกคนเสมอ”

ขณะที่ ประภากร วทานยกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กล่าวว่า “จุดเด่นของนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำหลักคำสอนเรื่อง “ความเพียร” และ “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยในเรื่องของ “ความเพียร” นั้นถูกสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของนิทรรศการ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการคิดคอนเซปต์มาจากประโยคที่ว่า "ครั้งแรก...มักจะยากเสมอ" คือการทำอะไรที่ไม่เคยทำมักจะยากลำบาก ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง บางคนถึงกับถอดใจ แต่เมื่อศึกษาพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเห็นว่า พระองค์ทรงมี “ครั้งแรก” ที่เริ่มทำสิ่งต่างๆ เช่นกัน แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระองค์ไม่เคยแสดงว่าเป็นอัจฉริยะ แต่ทรงแสดงว่าที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลมาจากความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ทั้งในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และความรู้แขนงอื่นๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ ทรงลงมือปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจ ที่จะพัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่พระองค์รัก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยและผู้เข้าชมนิทรรศการทุกคน”


ทั้งนี้เนื้อหาภายในนิทรรศการจะรวบรวมพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ  ตลอดจนพระปรีชาสามารถในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติเป็น “ครั้งแรก” นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ (timeline) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุของพระองค์ท่าน อาทิ 8 พรรษา ทรงเริ่มสนพระทัยการถ่ายภาพและได้รับพระราชทานกล้อง

ตัวแรกยี่ห้อ Coronet Midget จากสมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง, 9 พรรษา ทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อคลาริเน็ทอันแรก, 25 พรรษา ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิตพระราชทานกำเนิดทุนภูมิพลทรงระดุมทุนเพื่อจัดตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์ เกิดโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก คือ สร้างถนนเข้าไปยังห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 31 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครบทุกจังหวัด, 32 พรรษา ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์, 33 พรรษา ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, 37 พรรษา ทรงเริ่มต่อเรือใบพระที่นั่งลำแรก เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class) พระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน, 40 พรรษา เริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1 เป็นต้น


ส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมของนิทรรศการในครั้งนี้ได้ยึดหลัก “ความพอเพียง” ดีไซน์ออกมาอย่าง “เรียบง่าย แต่สง่างาม” ใช้ของที่มีอยู่แล้ว อาทิ ชั้นโชว์สินค้าของห้างสรรพสินค้า มานำเสนอในรูปแบบใหม่ทำให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมนำเทคนิคกระจกสะท้อนตัวอักษรมาเป็นไฮไลต์อยู่ตรงกลางนิทรรศการ นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงบนกระจก สื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้มายืนชมคำสอนเหล่านั้นและสะท้อนกลับไปยังตนเอง เพื่อระลึกและนำกลับไปยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

ร่วมชมนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา สอบถามเพิ่มเติม 02-101-5959บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: