Variety Update :

ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร “GEMBA” MBA การจัดการธุรกิจสากลธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร “GEMBA”  MBA การจัดการธุรกิจสากล ฝ่าพายุธุรกิจยุค Globalization x Digital

ดูทรงแล้ว.. ธุรกิจทั่วโลกและองค์กรต่างๆ กำลังหวั่นไหวกับพายุ “ดิจิทัล” ถึงขั้นที่ทุกวงการต้องรีบปรับตัวขนานใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลัง “เขย่า” ทุกอุตสาหกรรมในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องพลิกกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีคิดกันแบบ 360 องศา เพราะความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ด้วยเวลานี้ภาวะ Globalization ผนวกเข้ากับยุคสมัยแห่ง Digital ทุกความเปลี่ยนแปลงจึงมาเร็วและแรง สแกนดูความเคลื่อนไหวของหลักสูตร MBA ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มมากว่า 30 ปี และพัฒนาต่อเนื่องมาตลอด ต่อยอดเป็นโครงการ MBA นานาชาติ  ล่าสุดปีนี้ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ในชื่อ “GEMBA”

ถอดรหัสหลักสูตร  “GEMBA” ซึ่งคำเต็มมาจาก Global Executive MBA  

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร GEMBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ และเรื่องดิจิทัลจะมีผลมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การทำตลาด และการจัดการทุกอย่าง แต่ผู้บริหารยุคใหม่ก็ยังต้องเข้าใจธุรกิจในระดับโลก เข้าใจการตลาดระดับนานาชาติ รู้ถึงความท้าทาย อุปสรรค กลยุทธ์ แล้วนำทั้งหมดนี้มาเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารองค์กรได้อย่างมั่นใจ  “GEMBA” เป็นหลักสูตร MBA การจัดการธุรกิจสากล (นานาชาติ) ที่ไม่ใช่แค่เรียนและสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่มีสาระการเรียนรู้เป็น “Global MBA” ดร.สุรพิชย์ เปิดเผยว่า หลักสูตร “GEMBA” โฟกัสให้ผู้เรียนได้เข้าใจธุรกิจนานาชาติ ในระดับโลก โดยนำจุดแข็งของ MBA ธรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนมานานหลายสิบปี มีเครือข่ายวิทยากรระดับชั้นนำที่เป็นตัวจริงในวงการและเข้าใจธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่างดีมาร่วมจัดการเรียนการสอนที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
“เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจหลายร้อยแห่งที่เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และมีสาขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การพัฒนาหลักสูตร GEMBA เราได้ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจที่เป็น Corporate Partner มาร่วมออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน จากประสบการณ์ตรง เพราะรู้ว่าในธุรกิจนี้มีสิ่งใดเป็น Pain Point และรู้ว่าเมื่อทำงานกับผู้บริโภคระดับโลก (Global Consumer) ควรต้องรู้เรื่องอะไร ต้องทำการตลาดอย่างไร ทำวิจัยอย่างไร เรียนหลักสูตรนี้จึงมีความสนุก เพราะไม่ใช่ MBA ที่เรียนแต่ Text Book แต่เป็น MBA ยุคใหม่ที่เรียนโดย Case Study ใช้กรณีศึกษา เรียนจากปัญหา เรียนจากประเด็น (Issue) ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีบุคลากรจากธุรกิจชั้นนำมาร่วมออกแบบหลักสูตร และร่วมสอนกับอาจารย์ของธรรมศาสตร์ “GEMBA” ใช้เวลาในการเรียน “12 บวก 5”.. เรียน Course Work 12 เดือน ในวันเสาร์-อาทิตย์ และทำค้นคว้าอิสระ 5 เดือน “เราให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเวลาด้วย เพราะผลสำรวจผู้บริหารและคนทำงานที่มาเรียน MBA มีเวลาน้อย ธุรกิจเขายุ่ง งานเขาเยอะ จึงต้องการความชัดเจนเรื่องการเรียน และต้องการอะไรที่มัน Simple แต่ Productive เราจึงจัดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เรียนเข้มข้น 12 เดือน ระหว่างนี้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 แห่งที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี คือสิงคโปร์ เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ, เซี่ยงไฮ้ เป็นผู้นำในตลาดโลก และอีกแห่งอยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกยุโรปหรืออเมริกา เพราะเป็นผู้นำในด้านทฤษฎีต่างๆ

และอีก 5 เดือนสุดท้าย เราส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่ตรงกับตัวเองมาทำเป็นงานค้นคว้าอิสระ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่อยากพัฒนา หรือธุรกิจที่อยากลองทำมาศึกษาเหมือนเป็นการวิจัยเล็กๆ”

ทั้งหมดทั้งปวง คนที่ตั้งใจมาเรียนจริงย่อมคาดหวังคุณภาพ  ดร.สุรพิชย์ กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบัน (Business School) เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ทั้ง AACSB จากสหรัฐอเมริกา และ EQUIS จากยุโรป ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ จึงได้รับการรับรองจากทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสำคัญมาก เพราะถ้าเรียน MBA หลักสูตรนานาชาติ แต่ไม่มีการรับรองจากองค์การระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะเสียโอกาสมาก

ในกระแสเชี่ยวกรากของการเปลี่ยนแปลง โอกาสมีอยู่เสมอ.. ถ้าคุณมีแรงบันดาลใจ มี Passion ในการทำธุรกิจ หรือต้องการลับคมความคิดให้พร้อมเป็นผู้นำองค์กร ก็ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ เพราะทุกสถานการณ์มีโอกาสแฝงอยู่เสมอ แต่จะคว้าไว้ได้หรือไม่.. นั่นขึ้นกับตัวเรา

หลักสูตร GEMBA  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายนนี้  เริ่มเปิดเรียนเดือนมกราคม 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gemba.tbs.tu.ac.thบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: