Variety Update :

ครบรอบ 182 ปี การผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยโดยหมอบรัดเลย์ครบรอบ 182 ปี การผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยโดยหมอบรัดเลย์

สาระน่ารู้ รู้หรือไม่ว่า "การผ่าตัด" มีขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2378 หรือ 182 ปีมาแล้ว โดยหมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley)

หมอบรัดเลย์ หรือ แดน บีช แบรดลีย์ (Dan Beach Bradley) ได้ทำการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยผ่าตัดก้อนเนื้อ (ฝีขนาดใหญ่เหนือคิ้วซ้าย) ที่หน้าผากของผู้ป่วยรายหนึ่งโดยไม่มียาสลบ เป็นการผ่าตัดก่อนหน้าจะมีการใช้ยาสลบอีเทอร์ครั้งแรกในประเทศไทยถึง 13 ปี (ยาสลบอีเทอร์ใช้ครั้งแรกในไทยโดยหมอเฮาส์ในปี พ.ศ. 2391) การผ่าตัดสำเร็จด้วยดีท่ามกลางการเฝ้าดูและให้กำลังใจของชาวบ้าน

อย่างไรก็ดี นอกจากหมอบรัดเลย์ได้นำการแพทย์สมัยใหม่มาสู่ประเทศไทย อย่างการผ่าตัด การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ การรักษาต้อกระจก การถอนฟัน การเผยแพร่การผดุงครรภ์แล้ว หมอบรัดเลย์ยังได้เผยแผ่ศาสนา รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มวิวัฒนาการทางด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือทางการแพทย์ หนังสือราชการ หนังสือประวัติศาสตร์ โดยวางรากฐานการพิมพ์ของเมืองไทยให้เป็นระบบมาถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งการพิมพ์ไทย" อีกด้วย

นับว่าเป็นเป็นผู้ที่ทำประโยชน์และได้สร้างคุณูปการอันใหญ่ยิ่งให้แก่ชาวไทยและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทยและเป็นที่จดจำกล่าวขานแม้เวลาจะผ่านพ้นมาเนิ่นนานแล้วก็ตาม
ที่มา Science Illustrated Thailand


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: