Variety Update :

หนัง “ย่ายิ้ม” คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสื่อ ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หนัง “ย่ายิ้ม” คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสื่อ ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ผู้สร้างภาพยนตร์ ย่ายิ้ม โดย ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ นิสิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,CUTip ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณและเกียรติบัตร ในประเภท ผู้สร้างสื่อดีเด่นแห่งชาติ ประเภท ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นการยกย่องผู้สร้างสื่อดีเด่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมในทางที่ดี


งานนี้คุณ ภัทร์ภัสสร ธนาเสฏฐ์หิรัญ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแรงบันดารใจในการทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ “แรงบันดารใจ คงเกิดจากการสงเสริมให้คนมีจิตใจดีมากกว่าเน้นความสวยจากภายนอก ซึ่งความดีมันมีคุณค่าความสวยจากภายใน ซึ่งตอนที่คิดจะทำหนังเรื่องนี้ เราก็นึกถึงย่ายิ้ม ย่ายิ้มเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเท่าที่ย่ายิ้มจะทำได้ ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่ชรามาก แต่ย่าก็กลับทำความดีให้ทุกคนทั้งประเทศได้ตราตรึง ด้วยการเพียรพยายามทำตาวมแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทำให้เราทีมผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อยากทำให้ดีที่สุด” ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ กล่าว
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: