Variety Update :

อินโดนีเซียเริ่ม นับเกาะอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องดินแดนและทรัพยากร"อินโดนีเซีย" เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเกาะจำนวนมากจนไม่เคยนับหรือตั้งชื่อได้ทั้งหมด แต่ขณะนี้กำลังมีความพยายามขึ้นทะเบียนเกาะทั้งหมดอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องอธิปไตย

ทั้งนี้ จากการประเมินในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1996 (UNCLOS) ระบุว่า อินโดนีเซียมีเกาะทั้งสิ้นราว 17,508 เกาะ โดยอนุสัญญาฉบับนี้ กำหนดเงื่อนไขการตั้งชื่อเกาะที่สามารถขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการว่า ต้องมีคนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 คน รู้จักชื่อนั้น แต่รัฐบาลอินโดนีเซีย ก็ได้เตรียมขึ้นทะเบียนเกาะทั้งหมดของประเทศให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมสหประชาชาติเดือน ส.ค.นี้ โดยหวังว่าการขึ้นทะเบียนเกาะที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเป็นทางการกับสหประชาชาติ จะช่วยให้อินโดนีเซียปกป้องอธิปไตยทางเขตแดนและทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้

อินโดนีเซีย มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่ 1.9 ล้านตารางกิโลเมตร จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับเกาะทั้งหมดตามเกณฑ์ของสหประชาชาติ เช่น บริเวณนอกชายฝั่งกรุงจาการ์ตาที่มีเกาะสวยงามนับพันแห่งให้ชาวเมืองใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด ซึ่งไม่มีใครทราบตัวเลขที่ชัดเจนของเกาะบริเวณนั้น

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยมาตรฐานการตั้งชื่อทางภูมิศาสตร์ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2012 รัฐบาลอินโดนีเซียขึ้นทะเบียนเกาะที่ระบุตำแหน่งและชื่อได้แล้ว 13,466 เกาะ

ด้านทีมงานนับเกาะของกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง เผยว่า ต้องการจะเพิ่มชื่อให้ได้อย่างน้อย 1,700 เกาะ ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือน ส.ค.นี้ นายบาล็อค บุดียานโต หัวหน้าทีมนับเกาะ กล่าวว่า ตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยัน ซึ่งวิธีการทำงานของทีมงานนับเกาะ เจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไปยังเกาะนั้นๆ เพื่อบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ชื่อ ความหมายของชื่อ ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์ เพื่อนำกลับมาบันทึกลงในฐานข้อมูล


อย่างไรก็ตาม นายบาล็อค กล่าวว่า งานนับเกาะจะไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และทุกวันนี้ยังพบว่ามีเกาะใหม่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดด้วย
ความพยายามนับและขึ้นทะเบียนชื่อเกาะของอินโดนีเซีย มีเป้าหมายเพื่อปกป้องดินแดนและทรัพยากรทางธรรมชาติ หากเกาะที่อยู่ห่างออกไปได้รับการรับรองจากยูเอ็น ก็จะช่วยให้อินโดนีเซีย สามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือผืนน้ำโดยรอบ ซึ่งบางส่วนยังเป็นที่ถกเถียงกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางซูซาน เฮราวาตี จากพันธมิตรประชาชนเพื่อการประมงที่เป็นธรรม (Kiara) กล่าวว่า เกาะในอินโดนีเซียราวร้อยละ 60 ไม่มีชื่อหรือไม่มีสถานะอย่างเป็นทางการ ดังนั้น จึงอาจทำให้ประเทศอื่นมาอ้างกรรมสิทธิ์ได้ แต่นอกจากประเด็นอธิปไตยแล้ว การขึ้นทะเบียนเกาะกับสหประชาชาติจะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทเอกชนเข้ามาหาประโยชน์ด้วย เช่น ในกรณีที่เคยมีผู้เข้ามายึดเกาะสร้างรีสอร์ท และไล่ที่คนท้องถิ่นถึง 109 ครอบครัว

เมื่อปี 2002 อินโดนีเซีย เคยสูญเสียเกาะให้กับมาเลเซียไป 2 เกาะ หลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำตัดสินในกรณีพิพาทเรื่องดินแดน และสูญเสียเกาะ 2 แห่งให้กับติมอร์เลสเต ตอนประกาศเอกราช

ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: