Variety Update :

สหประชาชาติถวายตำแหน่งทูตพิเศษเพื่อการขจัดความหิวโหย แด่สมเด็จพระเทพฯสหประชาชาติถวายตำแหน่งทูตพิเศษเพื่อการขจัดความหิวโหย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ถวายตำแหน่งทูตพิเศษเพื่อการขจัดความหิวโหย (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอาหารโลกปีที่ 36

เอฟเอโอระบุว่า การขจัดความหิวโหยทั่วโลกให้หมดสิ้นไปภายในปี 2030 นั้น ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 2) เป้าหมายหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อขจัดความหิวโหยและแก้ปัญหาด้านภาวะโภชนาการในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น บังกลาเทศ ภูฏาน ลาว กัมพูชา และติมอร์ เลสเต จึงเห็นสมควรถวายตำแหน่งทูตพิเศษดังกล่าว ซึ่งทรงตอบรับด้วยความยินดียิ่ง


นางคุนดาวี คาดิเรซาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่เอฟเอโอ และผู้แทนองค์กรเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุว่า การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบรับตำแหน่งทูตพิเศษเพื่อการขจัดความหิวโหยนั้น จะส่งผลให้บรรดาผู้นำประเทศต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักเพิ่มขึ้นต่อความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันทำให้โลกปราศจากความหิวโหยภายในชั่วคนรุ่นนี้

ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: